100 de angajãri la Mina Vulcan

372

100 de persoane urmeazã a fi angajate la unitatea minierã de la Vulcan din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Consiliul de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara a avizat favorabil angajarea a 100 de persoane. Lipsa de personal se resimte acut în sectorul minier. Multi dintre angajati au iesit la pensie, astfel s-a luat decizia de a încadra alte persoane pe posturi. Selectia va avea loc în trei etape.

“Consiliul de Administratie a aprobat angajarea a 100 de persoane la EM Vulcan. În primã fazã am trimis adrese la unitãtile miniere de la Lonea si Lupeni. Cei care doresc se pot transfera la EM Vulcan. Apoi au prioritate cei de la SNIMVJ, pentru cã si aici vor fi persoane care nu vor îndeplini conditiile de pensie dupã ce se vor închide minele Paroseni si Uricani. Cea de-a treia fazã constã în recrutarea de persoane din afara sistemului minier, asta dacã nu se vor ocupa toate cele 100 de posturi în urma primelor douã etape de selectie”, a declarat Mihael Melczer, directorul general al CEH.  Si liderii minerilor din Valea Jiului merg astãzi la Bucuresti ca sã discute la Ministerul Energiei despre posibilele solutii pentru Complexul Energetic Hunedoara. Se va lua în  calcul si posibilitatea angajãrii a cel putin 100 de mineri la Mina Vulcan, unitate care are nevoie de fortã de muncã pentru a face fatã cerintelor de acum.  „Au fost o serie de discutii legate de faptul cã EM Vulcan este un pic subdimensionatã din punctul de vedere al personalului pentru lucrãrile pe care le are, dar încã nu s-a luat o decizie”, a spus Darius Câmpean, presedintele Sindicatului Muntele, de la Complexul Energetic Hunedoara.

Protocolul între SNIMVJ si CEH

La momentul înfiintãrii Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului a fost semnat un protocol care prevedea ca persoanele care nu îndeplinesc conditiile de pensionare în anul 2018 (momentul închiderii unitãtilor miniere de la SNIMVJ-n.r.) sã fie preluate de Complexul Energetic Hunedoara. “Cei peste 300 de mineri de la SNIMVJ vor trebui preluati de CEH dupã anul 2018 deoarece acesti oameni nu pot îndeplini conditiile de pensionare. Existã un protocol semnat cu administratia, în acest sens, dar vrem sã fim siguri cã el se va respecta”, a spus Laszlo Domokos, presedintele Sindicatului Huila din cadrul SNIMVJ în urmã cu câtiva ani.

Istoria recentã a angajãrilor din minerit, sub semnul fraudei

Ultimele angajãri de la Complexul Energetic Hunedoara dateazã din anul 2014. La acel moment la conducerea societãtii se afla Aurel Niculescu, secondat din postura de director general adjunct de Nicolae Drãgoi. Angajãrile în subteran au nãscut multe semne de întrebare. Potrivit unui raport, la acel moment, 62 de persoane au fost angajate la unitãtile miniere fãrã nicio bazã legalã. Un mare semn de întrebare stã asupra acestor încadrãri pe posturi, mai ales în conditiile în care aceste persoane nu au participat la niciun concurs sau mai mult decât atât nici mãcar nu sunt semnatarii cererilor de angajare.

La mina Livezeni au mai fost angajate 12 persoane care nu au sustinut niciun concurs,  aceste persoane fiind angajate doar în baza unor cereri aprobate de conducerea CEH SA, adicã de directorul general de la acea vreme Aurel Niculescu.  Ca o concluzie angajarea celor 12 persoane nu a întrunit conditiile legale si mai mult decât atât “angajarea de personal subteran/suprafatã în afara celor angajati prin concursurile organizate si desfãsurate în cadrul societãtii de la înfiintare, atrage riscuri asociate depãsirii fondului de salarii admisibil si a numãrului de personal aprobat prin BVC”. Opt dintre cele 12 persoane angajate fãrã bazã legalã au fost încadrate în subteran si patru la suprafatã. Angajãrile din minerit au fost blamate si contestate. S-a vorbit de spãgi si carnete de partid. În ceea ce priveste unitatea minierã de la Lupeni au fost angajate nouã persoane care nu au sustinut un concurs.  “Nouã persoane au fost angajate fãrã a fi participat la concursul organizat în luna mai 2014, fiind angajati doar pe baza unor cereri aprobate de  ing. Drãgoi Nicolae, director general adjunct la acea datã. Precizãm cã cinci cereri din cele 9 poartã rezolutia functie de calificarea din partea ing. Niculescu Aurel – director general al CEH SA”, se aratã în raportul de fond de la Mina Lupeni. O persoanã a fost angajatã pe postul de electrician de suprafatã pe baza unei cereri aprobate de Nicolae Drãgoi, fãrã a fi participat la concurs, figurând absent pe lista persoanelor respinse în urma concursului de angajare derulat în perioada 26 – 29 mai 2014.  La fel ca în cazul angajãrilor de la Mina Livezeni, Nicolae Drãgoi nu avea atributii în angajarea de personal.

3-1-3

Lonea, angajãri de personal fãrã stiinta responsabililor minei

La Mina Lonea, responsabilii unitãtii doar s-au trezit cu noii angajati. Într-una din zile 7 persoane au apãrut fãrã ca nimeni sã aibã cunostintã de vreun concurs pentru ocuparea unor posturi. “Sapte persoane au fost angajate fãrã sã fi participat la concursul organizat în luna mai 2014, acestia fiind angajati doar pe baza unor cereri aprobate de conducerea CEH SA.  În cazul acestora s-a constatat cã nu au fost solicitãri scrise din partea conducerii EM Lonea si nici din partea Diviziei Miniere adresate directorului general al CEH pentru angajarea celor 7 persoane”, se aratã în raportul Corpului de Control al directorului general.  P unctul comun al angajãrilor este Nicolae Drãgoi

“Precizãm cã 5 din cele 7 cereri sunt semnate de ing. Niculescu Aurel – directorul general al CEH SA, iar 2 sunt semnate de ing. Drãgoi Nicolae – director general adjunct al CEH SA, în conditiile în care dl. Ing. Niculescu Aurel a lipsit din unitate, acesta  figurând pontat în delegatie”, se mai aratã în raport.  Culmea este faptul cã în cazul uneia dintre cereri persoana care a fost angajatã pe post nici mãcar nu a depus cererea, ci a avut mesageri.  “Mentionãm cã doup cereri de angajare semnate de  ing. Niculescu Aurel nu sunt întocmite si semnate de cãtre persoanele care au fost angajate, în cazul domnului (…) cererea a fost întocmitã de cãtre mama acestuia, iar în cazul angajatului (…) cererea a fost întocmitã de cãtre tatãl acestuia, semnãtura angajatilor neregãsindu-se pe respectivele cereri”, mai aratã în raportul de control. Oficialii CEH mentionau cã ”în opinia echipei de control cele 7 angajãri pe bazã de cerere nu au respectat prevederile art. 35, pct. 1, 3 si 4 din CCM în vigoare la acea datã”.

Vulcan, nouã angajãri fãrã concurs

La Mina Vulcan au fost angajate nouã persoane care nu au sustinut concursul din luna mai a anului 2014. “9 persoane au fost angajate fãrã a fi participat la concursul organizat în luna mai 2014, fiind angajate doar pe baza unor cereri aprobate de conducerea CEH SA. În cazul acestora s-a constatat cã nu au fost solicitãri scrise din partea conducerii EM Vulcan si nici din partea Diviziei Miniere adresate directorului general al CEH pentru angajarea celor 9 persoane”, se aratã în raportul Corpului de control al directorului general. Aurel Niculescu, directorul general al CEH de la acea vreme, si Nicolae Drãgoi, directorul general adjunct, sunt cei care au reprezintã numitorul comun al acestor angajãri care stau sub semnul ilegalitãtii. Unele dintre cererile de angajare sunt semnate de Niculescu, iar altele de Drãgoi. Care au fost criteriile pe baza cãrora au fost angajate aceste persoane sunt încã neelucidate. Pe lângã cele 90 de persoane care au fost angajate în urma concurului din perioada 26-29 mai 2014, alte 62 au intrat în CEH fãrã bazã legalã, doar pe baza semnãturilor oficialilor CEH.

Monika BACIU

antetCVJ_resize-1

Comenteaza

Comenteaza