13 proiecte de hotărâre la Petrila

256

Consilierii locali de la Petrila sunt invitați la ședința ordinară. Aceasta va avea loc în data de 27 februarie începând cu ora 15:00, în sala de ședințe a Casei de Cultură Ladislau Schmitd din localitate. 13 proiecte de hotărâre sunt supuse spre aprobare.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție pentru anul 2016
 1. Proiect de hotărâre privind completarea șI modificarea HCL nr. 247/2016 privind stabilirea taxelor de concesiune și închiere pentru anul 2017
 1. Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului de Analiză șI Acoperire a Riscurilor
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Daj Nicușor Claudiu
 1. Proiect de hotârâre priovind aprobarea vânzării directe către SC SIMAUSRON COMSERVIMPEX SRL a terenului aferent imobilului clădire, situat în str. Minei, bl. 5, localitatea Petrila, județ Hunedoara
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Petrila a imobilului teren identificat în CF 63481 Petrila, în suprafață de 112 mp
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Orașului Petrila în Sistemul NAțional Electronic de Plată online cu cardul a impozitelor și taxelor datorate bugetului local al orașului Petrila
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Petrila
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei șI a statului de funcții pentru Serviciul Public Local de Asistență Socială Petrila
 1. Proiect de hotătâre privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor”, județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum șI acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două parcele de teren în suprafață de 5500 mp evidențiat în CF nr. 63546 Petrila, respectiv 6938 mp evidențiat în CF 63547 Petrila șI a luciului de apă în suprafață de 8668 mp evidențiat în CF nr. 62990 Petrila, situate în extravilanul localității Petrila, în vederea desfășurării de activitățI de agrement și pescuit sportiv
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului aflat în incinta unității școlare Colegiul Tehnic Constantin BrâncușI, situat în Petrila, strda Republicii, nr. 196, în suprafață de 6,35 mp
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 5955 mp, evidențiată în CF nr. 63358 Petrila, în vederea desfășurării de activități productive
 1. Întrebări și interpelări

Comenteaza

Comenteaza