Taxã de intrare la Casa Memorialã ID Sîrbu din Petrila

727

Autoritãtile locale de la Petrila au în vedere instituirea unei taxe de intrare la Casa Memorialã ID Sîrbu din localitate. Edificiul urmeazã a fi deschis spre vizitare, astfel cã este necesarã instituirea unei taxe modice care sã acopere parte din cheltuieli.
“Deoarece se intentioneazã sã se deschidã spre vizitare cãtre publicul interesat, a Casei Memoriale ID Sîrbu, si în acest sens prin HCL nr. 113/2017 s-au pus bazele unei asocieri, se impune stabilirea unei taxe de vizitare a obiectivului. Considerãm cã suma de 5 lei/persoanã, reprezintã o taxã accesibilã pentru cât mai multi doritori de a vizita acest obiectiv, care din punct de vedere cultural ne reprezintã ca si comunitate. Totodatã, prin încasarea acestei taxe se vor asigura partial fonduri pentru întretinerea în conditii optime a acestui obiectiv. De asemenea, conform prevederilor HCL nr. 113/2017, propun ca suma colectatã sã fie repartizatã în mod egal cu asociatul”, aratã proiectul de hotãrâre supus spre aprobarea consilierilor locali. Vizitarea Casei Memoriale ID Sîrbu, se va face pe bazã de bilete de intrare, ce vor fi tipãrite în regim special, conform prevederilor legale în vigoare. Potrivit proiectului de hotãrâre, “durata maximã de vizitare a Casei Memoriale ID Sîrbu de cãtre o persoanã pe baza biletului emis este de 5 lei, este de o orã”. “La sfârsitul fiecãrei zile de vizitare a Casei Memoriale ID Sîrbu, persoana împuternicitã sã elibereze bilete de intrare sI sã încaseze contravaloarea acestora, va depune la Caseria Primãriei orasului Petrila, întreaga sumã încasatã, împreunã cu situatia biletelor eliberate (se va mentiona numãrul biletelor eliberate cu specificarea numerelor existente pe cotorul acestora)”, mai aratã proiectul.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza