97 .000 de euro plătește CEH unui institut minier din Polonia pentru evaluarea riscului de auto-aprindere la minele Lupeni și Lonea

130
de Alina PIPAN

Ne costă mult să exploatăm cărbunele din subteranul minelor Lonea și Lupeni, în condiții optime de siguranță, cu randamentul dorit, dar ne costă mult și să închidem minele. Complexul Energetic Hunedoara a încheiat un contract cu Institutul Minier Centrla din Polonia, (Glowny Instytut Gornictwa) pentru întocmirea unui studiu de cercetare. Institutul trebuie să evalueze riscul de auto-aprindere al minereului rămas în subteran, și, implicit, dacă acest risc există, să se propună și soluții. Evaluarea nu se face pe bani puțini, dar este cel mai bun preț din UE pentru acet tip de evaluare. CEH va achita la finalul încheieri contractului suma de 97.000 de euro (455.900 lei)

Istitutul polonez   va face evaluarea riscului de auto-aprindere a carbunelui, va stabili amploarea riscului,  și factorii determinanți ai acestuia, și măsurile necesare în vederea închiderii în siguranță a Sucursalelor Miniere Lonea și Lupeni.

La Minele Lupeni şi Lonea extracția minereului se realiza prin metoda cu banc submniat pentru straturi groase. În cazul opririi exploatării fără epuizarea rezervei deschise se pot produce focuri sau explozii cu consecinţe grave pe durata procesului de închidere, în momentul contactului porţiunilor de zăcământ cu tendinţă de autoaprindere. Așa cum arătau și  studiilor realizate de INSEMEX, cărbunele din straturile exploatabile este inflamabil, cu tendinţă de autoaprindere, ceea ce impune exrtragerea rezervei de cărbune.

Sucursalele miniere trebuie să extragă toate rezervele deschise şi pregătite, în scopul prevenirii efectelor distructive care pot să apară în urma unor posibile explozii datorate acumulărilor necontrolate de gaze, dar şi al eliminării riscurilor de autoaprindere a cărbunelui. În caz contrar, efectele cauzate de neextragerea integrală sunt imprevizibile şi pot surveni oricând. Din acest motiv se impune realizarea acestei cercetări.

Comenteaza

Comenteaza