Aceeași huilă, aceleași metode de exploatare, subvenție diferită

383

Statul acordă subvenție pentru exploatarea huilei pentru mine incluse în două societăți diferite. Deși e aceeași huilă, extrasă prin aceleași condiții de exploatare, cuantumul subvenției este unul diferit.

Ajutorul de stat pentru gigacaloria produsă de huila de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului este de 54,64 de lei. În același timp, subvenția pentru huila extrasă de la minele Lonea și Lupeni este aproape triplă, de 130,27 lei pe gigacalorie.

”Produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat, în sumă de 44.646 mii lei, se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 236.000 tone și o putere calorifică minimă de 3.462 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 54,64 lei” se arată în hotărârea de Guvern prin care a fost aprobată subvenția pentru SNÎMVJ.

În cazul acestei societăți, subvenția totală ajutorul de stat aprobat de Guvern pentru 2017 este de 84.554 mii lei.

”Pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat în sumă de 132.226 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 290.800 tone și o putere calorifică minimă de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 130,27 lei”, se arată în hotărârea aprobată de Guvern pentru Complexul Energetic Hunedoara.

Ajutorul de stat aprobat pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni din cadrul CEH pentru acest an are o valoare de 198.830 mii lei.

Mihaela MIHAI

Comenteaza

Comenteaza