Adultii, educati pentru viitorul copiilor

317

Adultii din Petrila sunt educati pentru viitorul copiilor lor. Edilii din Petrila încearcã sã îi sensibilizeze pe adulti folosindu-se de viitorul copiilor. În acest sens, Primãria Petrila si Edil Sal Prest Petrila îi invitã pe cetãteni sã colecteze selectiv. Valea Jiului este încã în urmã în ceea ce priveste colectarea selectivã a deseurilor, iar acest lucru creste taxele pentru depunerea gunoiului în gropile autorizate. Autoritãtile petrilene sustin cã prin colectarea selectivã se protejeazã si mediul înconjurãtor.

“Protejarea mediului înconjurãtor constituie astãzi una din problemele cele mai importante ale umanitãtii deoarece are implicatii majore asupra sãnãtãtii. Este foarte important sã tinem cont cã dupã consumul unui produs sã depozitãm corect ambalajul acestuia. În acest fel acesta ajunge sã fie reciclat si se evita poluarea mediului. Una dintre principalele surse de poluare o constituie ambalajele produselor, care la finalul ciclului de viatã, ajung sã polueze mediul înconjurãtor”, aratã reprezentantii Edil Sal Prest Petrila. Campania demaratã de autoritãtile locale de la Petrila are un rol educativ, dar în acelasi timp îsi propune sã îi sensibilizeze pe cetãteni. “Pentru a încuraja obiceiul de a colecta selectiv, lunar EDIL SAL PREST SA vã dona 15% din profitul obtinut în urma valorificãrii deseurilor reciclate pentru dotarea scolilor si grãdinitelor de pe raza Orasului Petrila”, mai spun cei de la Edil Sal Prest. Autoritãtile locale din Valea Jiului încearcã sã îi determine pe adulti sã colecteze selectiv deseurile menajere. Astfel, acestia apeleazã la copii.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza