Ajutorul de stat pentru CEH, publicat în Monitorul Oficial

356

Ajutorul de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara care vizeazã închiderea a douã mine de cãrbune a fost publicat în Monitorul Oficial.  Guvernul a aprobat la sfârsitul lunii aprilie acordarea unui ajutor de stat în cuantum de 198,830 milioane lei pentru anul 2017 pentru închiderea minelor Lupeni si Lonea din cadrul CEH.

“Din suma totalã a ajutorului de stat, 132,226 milioane lei se acordã pentru acoperirea pierderilor productiei curente pentru produsul huilã energeticã livrat de unitãtile intrate în proces de închidere definitivã, iar pentru acoperirea costurilor exceptionale suportate de aceste unitãti se acordã ajutor de stat în sumã de 66,604 milioane lei. Ajutorul de stat pentru 2017 este o mãsurã de sprijin care face parte dintr-un plan mai amplu, ce include acordarea de ajutoare de stat si vizeazã închiderea minelor necompetitive din cadrul Societãtii Complexului Energetic Hunedoara. Aceste mãsuri de sprijin acoperã perioada 2016-2024, au fost notificate de autoritãtile române Comisiei Europene în anul 2016 si au fost autorizate prin Decizia C (2016) 7719 final din data de 24 noiembrie 2016. Ministerul Energiei va monitoriza nivelul de acordare al ajutorului de stat astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune care beneficiazã de ajutor sã nu fie mai mic decât pretul cãrbunelui de o calitate similarã provenit din state terte. Totodatã, nerespectarea de cãtre Societatea Complexul Energetic Hunedoara a conditiilor incluse în Decizia Comisiei Europene, precum si a oricãror obligatii asumate în vederea obtinerii ajutorului de stat, va determina aplicarea de cãtre Ministerul Energiei a mãsurilor necesare în vederea recuperãrii ajutorului de stat. Prin urmare, ajutorul de stat se acordã cu respectarea prevederilor comunitare legale în domeniu, direct aplicabile României, în calitatea sa de stat membru UE”,  aratã Monitorul Oficial. Închiderea celor douã unitãti miniere din cadrul CEH se va face pânã în anul 2027, potrivit unui acord semnat de sindicate.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza