Alesii de la Petrila resping pe bandã rulandã investitiile private

347

Dupã ce în editia de ieri a cotidianului Cronica Vãii Jiului arãtam cum alesii locali de la Petrila au ignorat o propunere a unei companii de a investi în oras 5 milioane de euro, acum vã prezentãm cum, aceeasi consilieri locali, resping o altã investitie a unui privat.

Petrila ar fi putut avea o bazã de agrement, însã consilierii locali ai PNL s-au opus acestui proiect de hotãrâre. Un tânãr a vrut sã realizeze o bazã de agrement pe un lac situat la baza fostei gropi de gunoi din localitate. Edilii au vrut sã îi concesioneze lacul pe o perioadã de 49 de ani, dar consilierii locali de la PNL s-au opus.

“Nu am fost de acord pentru cã nu stim cu exactitate ce vrea sã facã. Nu putem aproba o concesiune pe o perioadã de 49 de ani fãrã ca noi sã vedem mãcar persoana respectivã. Practic am respins proiectul pe aceleasi considerente pe care am respins si proiectul cu hala de productie (http://cronicavj.ro/wp/?p=59225)”, a declarat Constantin Ramascanu, consilier local PNL Petrila.

Edilii spun cã un tânãr a vrut sã realizeze o bazã de agrement, investitia fiind 100% privatã. “E vorba de un tânãr care a fost plecat în strãinãtate si a lucrat la o astfel de bazã. Acesta a strâns niste bani si a vrut sã vinã acasã sã înceapã o afacere cu 22.000 de euro. Am fi avut si noi ca localitate de câstigat”, a declarat Vasile Jurca, primarul orasului Petrila.  Tânãrul dorea sã realizeze o bazã de agrement si pescuit sportiv, iar acesta a anexat o simplã cerere.  “Solicit în vederea concesiunii, o suprafatã de teren, aproximativ  2 hectare, situate în zona Dealul Maleii, incluzând sI luciul de apã situat pe acelasI teren. Solicit suprafata terenului respective în vederea amenajãrii unui spatiu de agrement si pescuit sportiv-recreativ”, aratã tânãrul în solicitarea adresatã Primãriei Petrila.  Edilii nu au stat pe gânduri si au întocmit proiectul de hotãrâre prin care propuneau a i se atribui tânãrului, prin concesiune, mii de metri pãtrati de teren si luciu de apã. Mai exact proiectul prevedea “aprobarea concesionãrii prin licitatie publicã a douã parcele de teren în suprafatã de 5500 mp evidentiat în CF nr. 63546, respective 6938 mp evidentiat în CF nr. 63547 si a luciului de apã în suprafatã de 8668 mp, evidentiat în CF 62990, situate în extravilanul localitãtii, în vedera desfãsurãrii de activitãti de agrement si pescuit sportiv”. “Tinând cont cã prina tribuirea contractului de concesiune pentru terenul mai sus mentionat, se vor aduce venituri la bugetul local, se vor crea noi locuri de muncã si se va valorifica potentialul turistic al zonei (…) propun Consiliului Local dezbaterea si aprobarea proiectului în forma prezentã”, aratã nota de fundamentare.  Numai cã proiectul a fost respins de consilieri, care motiveazã cã nu este normal ca asemenea suprafete de teren si apã sã fie concesionate în baza unei simple cereri de mânã.

Pretul de concesiune propus a fost de 0,05 lei/mp/teren si luciu de apã, contractul având o perioadã de 49 de ani cu posibilitatea de a fi prelungit.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza