Analize si conjuncturi

210

Problema preluãrii personalului calificat de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului de cãtre Complexul Energetic Hunedoara va fi supusã unei analize riguroase. Ministerul Energiei subliniazã cã actuala conjuncturã a celor douã societãti prevede închiderea unitãtilor miniere neviabile, iar un posibil transfer al angajatilor de la SNIM la CEH se va face dupã analize. Mai mult, cei de la minister sustin cã personalul va beneficia de protectie socialã.
“În actuala conjuncturã a celor douã societãti, ca urmare a notificãrilor transmise la Comisia Europeanã privind reorganizarea CEH, închiderea a douã mine (Lonea si Lupeni) din CEH în cadrul programului de închidere a minelor neperformante administrat de SNIMVJ si CEH pentru care este emisã decizie a UE, problema transferãrilor de personal va face subiectul unei analize de oportunitate si necesitate care sã protejeze personalul de specialitate cu înaltã calificare si care va urma o procedurã la care se vor avea în vedere si elemente de protectie socialã”, aratã Ministerul Energiei.
Un protocol a fost încheiat în anul 2012. Documentul prevedea preluarea personalului de la SNIM, care nu îndeplinea conditiile de pensie în anul 2018, de cãtre Complexul Energetic Hunedoara. Acum, ministerul nuanteazã continutul protocolului.
“Precizãm cã în anul 2012 a fost încheiatã o conventie între CEH, SNIMVJ, Sindicatul Muntele, avizatã de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în care pãrtile convin angajarea cu prioritate a personalului SNIMVJ la CEH în situatia în care CEH se va afla în situatia de a-si completa efectivul de personal calificat”, mai aratã ministerul. În “subteran” câtiva angajati ai SNIMVJ încearcã sã se transfere la Complexul Energetic Hunedoara.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza