Anunț privind selecția pentru postul de Director al S.C. EDIL SAL PREST S.A.

130

Consiliul de Administrație al S.C. EDIL SAL PREST S.A. anunță organizarea selecției pentru postul de Director

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă.

3.Interviul.

Condițiile de selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1.Persoana fizică să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi stare de sănătate bună;

2.Cunoaşterea limbii române;

3.Experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

4.Să nu aibă antecedente penale;

5.Bună reputaţie personală şi profesională;

6.Experiență de minim 2 ani în funcții de conducere  în cadrul unor companii care au înregistrat profit în ultimii doi ani;

7.Să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU

1.Dosarul de candidatură.

2.Matricea profilului de candidat.

3.Declaraţia de intenţie a candidatului.

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Dosarele de candidatură vor fi expediate prin curier/poştă/ depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de 10.05.2019 , ora 15:30, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: Procedura de selectare Director al S.C. EDIL SAL PREST S.A. / Nume şi prenume candidat, la sediul S.C. EDIL SAL PREST S.A., din Petrila, strada Privighetorilor nr.5, județul Hunedoara.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății din Petrila, strada Privighetorilor nr.5, județul Hunedoara; telefonic la număr 0254 550318; la adresa de e-mail : edilsalprestpetrila@yahoo.com; pe site-ul instituției : www.edilsalprest.ro.

Comenteaza

Comenteaza