Asociatia Planeta Petrila, înfiintatã de Consiliul Local

560

Consiliul Local al orasului Petrila a aprobat înfiintarea Asociatiei Planeta Petrila. Acesta îi va avea cã asociati pe UAT orasul Petrila, Asociatia Ideilgram, Asociatia PlusMinus si Asociatia Colonia Veselã, iar rolul asociatiei va fi acela de a promova proiecte pentru reconversia fostei mine Petrila.
“Demersul pentru pãstrarea si reconversia patrimoniului industrial al fostei Exploatãri Miniere Petrila a fost initiat în 2012 de Asociatia Doctoranzilor si Studentilor Români din Franta (ADERF) în parteneriat cu Asociatia Conditia Românã (care a rãmas pânã în prezent cel mai activ sustinãtor local). Astãzi, demersul se aflã deci în cel de-al saselea an de existentã. Atelierul de regenerare urbanã postindustrialã a început în 2012, cu o primã fazã destinatã cercetãrii situatiei din zonã, materializatã printr-un caiet de analizã a unor teme specifice (mâna, societatea, locuirea, spatiul public). În primãvara lui 2013 a fost organizat un atelier româno-francez, care a oferit câteva solutii alternative posibile (5 scenarii pentru mâna Petrila), solutii asumate de administratia localã prin votarea studiului de prefezabilitate rezultat: “Pãstrarea, punerea în securitate si conversia functionalã a structurilor cu valoare patrimonialã si de interes economic din incinta EM Petrila”. Acest moment a însemnat si startul procedurilor de clasare ca monument istoric a unor obiective de valoare. Astfel, în iulie 2013 cu sprijinul UAUIM a fost realizat releveul clãdirilor semnificative din perimetrul minier (Putul Deak, Atelierele Mecanice, Clãdirea compresoarelor si termocentrala cu cosul de fum, putul cu skip, putul centru – turnul si hala), finalizat în toamna lui 2014 cu un dosar de clasare pe lista clãdirilor de patrimoniu. În octombrie 2014, sub egida PlusMinus, în incinta EM Petrila, s-a desfãsurat primul atelier participatic de conversie realã a unei foste clãdiri industriale – fosta statie de pompe – într-o clãdire cu destinatie culturalã – Centrul POMPAdou. La finele lui 2015, Exploatarea minierã Petrila este clasatã în lista monumentelor istorice în categoria ansamblu, grupa valoricã A, prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2823 din 21 decembrie 2015 (…).
În 4 iunie 2017 are loc avanpremiera documentarului Planeta Petrila, cea mai mare campanie de imagine si rebranding urban în favoarea comunitãtii locale petrilene si a demersului de reconversie a ansamblului proteja”, aratã Vasile Jurca, primarul orasului Petrila. Întâlnirile au continuat. Cea mai importantã a fost însã cea de la începutul acestui an, când s-a propus înfiintarea Asociatiei Planeta Petrila. “În 19 ianuarie 2018 are loc întâlnirea “Viitorul începe acum”, cu privire la viitorul minei Petrila, desfãsuratã la Casa de Culturã a orasului Petrila. Aceasta a fost organizatã de grupul de initiativã a profesionistilor în domeniul patrimoniului si initiativelor culturale. Dupã câteva ore de dialog constructiv a fost semnatã o declaratie de angajament privind patru puncte esentiale. tinând cont de notorietatea brandului Planeta Petrila si necesitatea initierii unui demers organizat pentru a sustine activitatea de reconversie a fostei EM Petrila, considerãm oportunã participarea UAT orasul Petrila ca membru fondator la înfiintarea Asociatiei “Planeta Petrila”, cu sediul în incinta Casei de Culturã Ladislau Schimidt din Petrila”, mai aratã Vasile Jurca.
Scopul Asociatiei Planeta Petrila va fi acela de a conversa si pune în securitate si reconversia functionasã, social-culturalã si economicã a structurilor cu valoare patrimonialã si a celor din zona de protectia a acestora din orasul Petrila, dezvoltarea durabilã a orasului Petrila, ca parte integrantã din Valea Jiului prin turism si proiecte care aduc beneficii reale mediului natural si celui construit.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza