Au ajuns la un consens / CEH merge pe varianta închiderii bucãtilor neviabile din unitãtile miniere

801

Toti factorii de responsabilitate din cadrul Complexului Energetic Hunedoara au ajuns la un numitor comun în ceea ce priveste strategia integratã pentru societate. Se merge pe varianta închiderii a pãrti din cele patru exploatãri miniere. Decizia a fost luatã în cadrul sedintei Consiliului de Administratie care a avut loc sãptãmâna trecutã, la Petrosani.

“Am analizat variantele, am ajuns la un numitor comun, este si corect si firesc sã ajungem la un numitor comun. Dãm drumul la documente, sã vedem ce aprobãri primim pe ceea ce am convenit. Este o încercare în care, dacã nu încerci, nu poti sã ai asteptãri. Noi plecãm pe drumul acesta împreunã si încercãm sã o rezolvãm. Dacã aceastã variantã e neviabilã, rãmâne varianta aprobatã. Eu am fost numit în data de 3 martie si am avut prima sedintã în 9 martie, a doua în 16 martie, a treia în 29 martie si a patra în 6 aprilie. Sper cã nu se spune cã nu am dorit noi. Nici nu sunt decizii usoare, am fãcut tot efortul, cu totii, important este cã astãzi avem o variantã care pleacã cãtre Ministerul Energiei, Consiliul Concurentei care va trebui sustinutã si pentru care va trebui sã ne batem”,  a declarat Stamin Purcaru, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara. Mihael Melczer, directorul general al CEH, sustine cã au fost prezentate mai multe variante de lucru, iar cea aleasã este cea care vizeazã închiderea pãrtilor neaviabile din cadrul celor patru exploatãri miniere. Urmeazã ca planul sã fie prezentat Consiliului Concurentei.  “E o variantã asupra cãreia s-a convenit, administratie, sindicate, Consiliu de Administratie si care urmeazã sã fie prezentatã Consiliului Concurentei. Eu am prezentat patru variante de lucru, iar cele viabile au fost mentinerea minei Lonea si accesarea ajutorului de stat pentru mina Lupeni si a doua variantã cu închiderea a pãrti din cele patru unitãti miniere. Am recomandat sã mergem pe varianta cu închiderii a pãrti din unitãtile miniere în mãsura în care putem atrage o sumã consistentã necesarã pentru continuarea activitãtii”,  a declarat Mihael Melczer, directorul general al CEH.

Sindicatul reprezentativ din cadrul Complexului Energetic Hunedoara agreeazã ideea de a pãstra toate cele patru entitãti miniere dupã ce acestea sunt curãtate de gãurile negre.

“La punctul privind strategia integratã s-a ales sã se meargã la Consiliul Concurentei si dupã aceea dacã este necesar o renotificare a Comisiei Europene. Se merge pe varianta închiderii pe bucãti si continuarea activitãtii sub o formã organizatoricã sau alta cu toate cele patru exploatãri miniere. Dacã aceastã variantã nu reuseste, se va trece la vechea variantã cu prelungirea activitãtii minei Lupeni pânã în 2018. Târziu este, dar trebuia aplicatã din noiembrie anul trecut, iar acest lucru nu s-a întâmplat, însã planeazã asupra noastrã o serie de probleme în ceea ce priveste mediul la termocentrala Mintia. Acolo sunt cele mai mari probleme si intrarea sau nu în insolventã. Sindicatele au agreat ideea continuãrii activitãtii în toate cele patru unitãti miniere si sucursala Prestserv cu restructurarea anumitor zone. Din pãcate, sunt persoane, nu directorul general, din conducerea CEH care nu cred într-o altã variantã”,  a declarat Darius Câmpean, presedintele Sindicatului Muntele.

Ce spune ministerul?

Ministerul Energiei aratã cã abia la sfârsitul lunii mai se va cunoaste varianta adoptatã pentru Complexul Energetic Hunedoara. Deocamdatã se fac demersurile necesare pentru acordarea ajutorului de tip SIEG.

“În cursul anului 2016, Ministerul Energiei si CEH au initiat consultãri cu Consiliul Concurentei pentru accesarea unor ajutoare de tip serviciu de interes economic general pentru cele douã grupuri energetice (grupul nr. 3 de la Sucursala Mintia si grupul nr. 4 de la Sucursala Paroseni) în scopul asigurãrii securitãtii furnizãrii energiei în NV tãrii si pentru servicii de tip rezervã de capacitate, eventual precum si pentru furnizarea de energie termicã pentru Deva si, posibil, si pentru alte orase din Valea Jiului, pânã în anul 2021. De asemenea, Ministerul Energiei a demarat discutii si cu COM pentru atribuirea unui ajutor de stat cãtre CEH sub forma unui SIEG – serviciu de interes economic general. Serviciul de interes economic general avut în vedere va consta din acordarea unei compensatii financiare pentru: producerea si livrarea de energie electricã în cadrul grupului nr. 3 Deva si a grupului nr. 4 Paroseni în perioada 2017-2024, în vederea asigurãrii stabilitãtii în functionare a Sistemului Energetic National si a adecvantei energetice. Producerea si livrarea de energie termicã pentru termoficarea localitãtilor Deva si Petrosani în cadrul grupului nr. 3 Deva si a grupului nr. 4 Paroseni pe o perioadã limitatã, pânã când cele douã localitãti îsi realizeazã surse proprii de termoficare. Bazã legalã pentru acordarea acestui tip de ajutor o reprezintã art. 5, alin 3 din Legea nr.123/10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale conform cãruia “prin hotãrâre a Guvernului, pentru ratiuni legate de siguranta alimentãrii cu energie electricã, se poate acorda acces garantat la retelele electrice pentru energia electricã produsã în centrale electrice care utilizeazã combustibili din productia internã, dar numai pentru cantitãti anuale corespunzãtoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totalã de combustibil echivalent, necesarã pentru a produce energia electricã aferentã consumului brut final al tãrii. Sumele alocate pentru un astfel de ajutor sunt, deocamdatã, în curs de evaluare”, aratã Ministerul Energiei.

2024 este termenul pânã la care cele douã termocentrale trebuie sã îsi continue activitatea. Ministerul Energiei asteaptã pânã la sfârsitul lunii mai un plan final care sã cuprindã strategia pentru Complexul Energetic Hunedoara.  Un nou Consiliu de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara va avea loc sãptãmâna viitoare, la Bucuresti.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza