Banii au culoare politicã?

541

Aceasta a fost întrebarea care a stat pe buzele tuturor dupã de Ministerul Dezvoltãrii a publicat lista cu obiectivele de investitii ce urmeazã a fi finantate în cadrul Programului National de Dezvoltare Localã.

PetroSani – un singur proiect

Un singur proiect al municipalitãtii de la Petrosani va fi finantat prin Programul National de Dezvoltare Localã. Singurul proiect al municipalitãtii petrosãnene este “Modernizare drum comunal DC 66A: Petrosani-Dâlja Micã-Dâlja Mare, L=5245 m, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – 6.467.828,5 lei”. “Ne-au aprobat un proiect. Grãdinita IG Duca are banii alocati, dar nu are constructor. În momentul acesta, noi avem trei proiecte pe PNDL finantate. Ne-au aprobat peste 6 milioane de lei pentru drum. Proiectul nostru are o valoare mare. Noi suntem în lucru pentru niste studii de fezabilitate pentru celelalte drumuri care duc cãtre comunitãtile momârlanilor. Vreau sã le facem pe PNDL, cu asfalt si plus diferenta de drumuri din Colonie. Mai avem de asfaltat, în Colonie, 11 strãzi din 35 si vreau sã asfaltãm si drumul de deasupra Geromului, tot pe PNDL. În conditiile acestea, în 2-3 ani putem sã terminãm cu asfaltul în tot orasul. În Petrosani sunt circa 120 de km de drum, iar cu asfalt sunt peste  70 de km”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul muncipiului Petrosani. O altã investitie care se leagã tangential de municipiul Petrosani este cea care vizeazã modernizarea drumului spre Parâng. Carosabilul se aflã în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, astfel cã banii au fost alocati pentru UAT judetul Hunedoara. “Modernizare DJ709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judetul Hunedoara” are o valoare de 17.987.524,5 lei.

Petrila – fruntasã în Valea Jiului

Orasul Petrila este cea mai favorizatã localitate din Valea Jiului. Nu mai putin de opt proiecte ale primãriei au fost aprobate spre finantare în cadrul PNDL. Nu mai putin de 8.422.269,8 lei sunt proiectele aprobate pentru orasul Petrila.
– Construire Grãdinitã cu program normal 5 grupe LONEA-ANA COLDA în orasul Petrila, judetul Hunedoara – 2.087.948 lei
– Construire Grãdinitã cu program normal 6 grupe – ID Sârbu în Orasul Petrila, Judetul Hunedoara – 2.302.745 lei
– Asfaltare strada Cãrbunelui, Orasul Petrila, Judetul Hunedoara – 275.830,1 lei
– Asfaltare strada Dacilor, Orasul Petrila, Judetul Hunedoara – 364.470 lei
– Asfaltare strada Lunca, Orasul Petrila, Judetul Hunedoara – 658.840 lei
– Asfaltare strada Parângului, Orasul Petrila, Judetul Hunedoara – 834.106,7 lei
– Modernizare strada Prundului, str. Florilor si Aleea de la Bl.1 str. Republicii, Orasul Petrila, Judetul Hunedoara – 1.898.330 lei
– Reparatii si modernizare strãzi, trotuare si parcãri în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei si Alexandru Sahia, Orasul Petrila, judetul Hunedoara – 4.132.348,95 lei.

În urma Petrilei se aflã orasul Uricani. Pentru cea mai vesticã localitate a Vãii Jiului au fost aprobate un numãr de sase proiecte, cu o valoare însumatã de 29.395.011,33.  Dacã la nivelul municipiului Petrosani nu a fost aprobat proiectul care prevede continuarea lucrãrilor la grãdinitã,

la Uricani,

douã astfel de proiecte sunt incluse spre finantare.
– Construire grãdinitã cu 4 sãli de clase, oras Uricani, judetul Hunedoara – 1.897.498,25 lei
– Reabilitare grãdinita nr. 1 Uricani oras Uricani, judet Hunedoara – 1.795.138,08 lei
– Modernizare drumuri vicinale din orasul Uricani si localitãtile componente – 13.818.830 lei
– Modernizare strãzi si alei pietonale în orasul Uricani, judet Hunedoara – 5.049.545 lei
– Reabilitare poduri si punti pietonale, oras Uricani, judet Hunedoara – 5.034.000 lei
– Modernizare sistem de iluminat public stradal în orasul Uricani – 1.800.000 lei

La Vulcan,

trei proiecte depuse de administratia localã au primit finantare. Toate cele trei proiecte prevãd modernizarea unor drumuri si alei, iar valoarea investitiilor este de 5.614.678,75 lei.
– Modernizare  strãzi si alei pietonale în zona Cartier Traian , municipiul Vulcan, judetul Hunedoara  – 2.196.620,86 lei
– Modernizare  strãzi si alei pietonale în zona  Liceu-Centru Vechi, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara – 1.820.662,37 lei
– Reabilitare Strada Traian, Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara – 1.597.395,52 lei

La Aninoasa,

a fost aprobat spre finantare un singur proiect. Acesta prevede “Modernizare strãzi de interes local pe raza orasului Aninoasa” si are o valoare de 5.795.016 lei.

Si la nivelul municipiului Lupeni,

un singur proiect este inclus în Planul National de Invetsitii. Acesta vizeazã “Modernizare strãzi, drumuri si trotuare din Municipiul Lupeni” si are o valoare de 6.526.034,55 lei. PNDL reprezintã sursa principalã de finantare pentru infrastructura localã si are la bazã principiul conform cãruia în fiecare localitate din tarã trebuie sã fie  asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sãnãtate, educatie, apã – canalizare, energie termicã si electricã, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, culturã, culte, locuire si sport. “În acest sens, Programul National de Dezvoltare Localã stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importantã nationalã, care sustin dezvoltarea echilibratã a tãrii, fiind structurat pe trei componente:  modernizarea satului românesc, regenerarea urbanã a municipiilor si oraselor, respectiv infrastructura la nivel judetean. Cea de-a doua etapã a programului finanteazã 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si grãdinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investitii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament”, aratã comunicatul Ministerul Dezvoltãrii.  667.779.162,30 lei este valoarea proiectelor din judetul Hunedoara aprobate în Planul National de Investitii.

Monika Baciu

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza