Bătaie de joc! / Consultarea populaţiei în luarea deciziilor de mediu – opţională în cazul microhidrocentralei de pe Taia

222

Hidro Clear, societatea care lucrează la microhidrocentrala de pe Taia, în loc să mai facă o reviziuire a proiectului, a preferat să facă un alt proiect pentru defrişarea zonei de lângă drum. Defrişarea este necesară pentru îngroparea ţevii prin care, practic, va curge Taia. Debitul de servitute, spun sursele noastre, şi dacă va fi asigurat, va fi insignifiant.
În data de 10.03.2014, Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Hunedoara a emis decizia etapei de încadrare.
Documentul este disponibil pe website-ul apmhd.anpm.ro.
Conform Metodologiei aprobate prin Ordinul 76/2010 (art. 12, alin. 3), APM Hunedoara trebuia să posteze în termen de 3 zile şi anunţul privind decizia de încadrare, anunţ în care să fie clar specificată data până când poate fi contestată decizia etapei de încadrare. Au trecut 8 zile şi nu s-a postat nimic, după cum poate oricine verifica online, pe website-ul menţionat.
Bătaia de joc nu se încheie aici! Decizia de încadrare face o enumerare a unităţilor amenajistice afectate. Este însă evident că 99% din populaţia oraşului Petrila nu are acces la harta silvică a zonei. Şi, pe cale de consecinţă, nu poate localiza proiectul, nu poate depune eventuale contestaţii la acest proiect. Informaţia a fost făcută publică, dar identificarea zonelor afectate este imposibilă pentru majoritatea covârşitoare a populaţiei.
Au trecut deja câţiva ani de la prima decizie de încadrare privitoare la Taia, care a pecetluit soarta văii respective, cea care rămăsese poate cea mai frumoasă de pe aceste meleaguri. Petrilenii nu ştiu, în marea lor majoritate, nici măcar astăzi, ce se va întâmpla cu această zonă, cum va fi ea afectată. Proiectul, fără îndoială, este unul de utilitate publică. Dar această utilitate publică, oameni buni, nu trebuie să afecteze interesele zonei, ale oamenilor. Dincolo de bani, natura nu trebuie distrusă, ori grav afectată, pentru că ea înseamnă oxigen.
Aşa cum spun şi sursele noastre, oricum, în asemenea cazuri, consultarea publicului este pur şi simplu mimată. Mai nou însă, funcţionarii de la APM Hunedoara nici măcar nu se mai obosesc să mimeze.

de Cătălin DOCEA

 

Comenteaza

Comenteaza