Bugetul orasului Petrila – 31.277,56 mii lei

411

Bugetul prognozat al orasului Petrila pentru anul 2017 este la venituri în valoare de 31.277,56 mii lei. Veniturile proprii ale localitãtii sunt estimate la suma de 11.144,02 mii lei.  Suma totalã a veniturilor este defalcatã în venituri sectiune de functionare cu suma de 29.423,06 mii lei, în timp ce veniturile la sectiunea de dezvoltare sunt de 1854,56 mii lei. Cheltuielile prognozate de administratia localã de la Petrila pentru anul 2017 sunt în valoare de 40.911,56 mii lei, acestea fiind defalcate în cheltuieli pentru sectiunea de functionare în sumã de 33.075,65 mii lei si cheltuieli sectiunea de dezvoltare în valoare de 7835,91 mii lei. Vasile Jurca, primarul orasului Petrila, aratã în scrisoarea anualã adresatã cetãtenilor cã pe  parcursul anului bugetul poate creste, acesta oferind exemplul bugetului de anul trecut.

“Vã informez cã, dacã la început de an 2016 bugetul prognozat al orasului Petrila a fost de 27.206.000 lei, dupã ultima rectificare pozitivã am atins cifra de 38.393.620 lei, din care am realizat efectiv 38.256.180 lei, adicã aproape 100%”, aratã primarul Vasile Jurca, în scrisoarea anualã. Bugetul pentru anul 2017 de la Petrila prevede si investitii. “Avem în plan pentru anul 2017 si realizarea unor alte investitii publice prin care sã crestem gradul de confort al cetãtenilor dar si sã valorificãm o serie de oportunitãti de dezvoltare localã, în mod special în domeniul educatiei. Câteva din investitiile pentru care am pornit discutii preliminare sau chiar am identificat deja resursele de finantare”, mai aratã edilul. Veniturile de la bugetele locale se bazeazã si pe încasãrile taxelor si impozitelor locale. În acest sens, reprezentantii administratiei locale de la Petrila îi informeazã pe contribuabili cã pânã la data de 31 martie beneficiazã de bonificatia de 10 procente la plata taxelor si a impozitelor locale.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza