CEH are o termocentrală performantă, / Magistrala de transport o strică la… aspect

399
de Alina PIPAN
Conducerea Complexului Energetic Hunedoara propunea preluarea sistemului de transport a agentului termic în administrarea ADI Termoficare, care ar trebui să demareze şi o serie de proceduri în vederea atragerii fondurilor europene pentru reabilitarea şi rentabilizarea magistralei. A susținut oarecum ideea aceasta şi preşedintele ADI, Gheorghe Ile, care a propus primarilor din Vale o discuție serioasă despre această posibilitate. Dar dacă ADI Termoficare preia în administrare magistrala se alege cu o pagubă uriaşă. Conform studiului de fezabilitate realizat de specialiştii în domeniu de la Elsaco Esco privind sistemul de termoficare, termocentrala Paroşeni este în cea mai bună formă, în timp ce magistrala de transport are pierderi foarte mari. 
La Paroşeni, randament mare
La Paroşeni se află în funcțiune blocul 4 al centralei, cu o putere de 150 MW, retehnologizat şi pus în funcțiune în anul 2007 de către consorțiul japonez ITOCHU-BABCOCK HITACHI-TOSHIBA, fiind unul dintre cele mai moderne blocuri cu funcționare pe cărbune, calificat pentru a oferi servicii tehnologice de sistem. Disponibilitatea blocului este foarte ridicată, de 87%, cu un randament al cazanului de 90,7%. Blocul îndeplineşte condițiile impuse de legislația de mediu în ceea ce priveşte emisiile de NOx şi pulberi, iar condițiile privind emisiile de SOx vor fi îndeplinite după finalizarea şi punerea în funcțiune a instalației de desulfurare, aflată într-un stadiu avansat de realizare. Transportul agentului termic în sistem centralizat către Petroşani se realizează printr-o magistrală de lungime 16 km, DN 900 mm.
Magistrala – pierdere imensă
Magistrala de transport a agentului termic produce pierderi majore pentru CEH aşa cum a rezultat din bilanțurile energetice aferente funcționării acestui sistem.
În luna noiembrie 2012, CE Paroşani a livrat pe rețeaua de transport o cantitate de 24.407 Gcal, din care s-a pierdut pe rețeaua de transport o cantitate de 16.289 Gcal, situație considerată catastrofală. Pentru luna decembrie 2012, au fost livrate 32.161 Gcal, cu o pierdere estimată la 21.069 Gcal.
În anul 2013 au fost înregistrate pierderi la transport de 152.497 Gcal/an, la o livrare anuală de 37.136 Gcal/an către sistemul de distribuție din Petroşani.
În 2014 au fost pierderi de 155.222 Gcal/an, la o livrare de 33.101 Gcal/an către Petroşani.
În 2015, pierderile au fost de 139.888 Gcal/an, la o livrare de 32.606 Gcal/an către sistemul de distribuție din Petroşani.

Comenteaza

Comenteaza