CEH trebuie separat. Nu se stie când

359

Guvernul a aprobat alocarea unui ajutor de stat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. În aceste conditii, CEH trebuie sã îsi separe activitatea.

“CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor douã mine necompetitive asigurând evidente contabile precise si separate pentru fiecare dintre cele douã unitãti care beneficiazã de ajutor de stat”, aratã actul normativ. La nivelul societãtii energetice, situatia este incertã. Pânã nu se vor cunoaste toate datele problemei vizavi de situatia juridicã a societãtii demersurile pentru separarea activitãtii miniere de cea energeticã sunt îngreunate. Directorul general al CEH sustine cã procesul poate dura cel putin 6 luni de zile. “Noi am început demersurile de acum, dar stiind foarte bine situatia juridicã a societãtii sau mai bine spus incertitudinea juridicã a societãtii fiind în insolventã/iesiti din insolventã, într-un mers normal dupã Legea Societãtilor Comerciale acest proces ar dura minim sase luni de zile. Având în vedere incertitudinea juridicã a societãtii acest termen este minim de 6 luni, de la sase luni în sus”,  a declarat Viorel Stancu, directorul general al CEH. Ajutorul de stat pentru 2017 este o mãsurã de sprijin care face parte dintr-un plan mai amplu, ce include acordarea de ajutoare de stat si vizeazã închiderea minelor necompetitive din cadrul Societãtii Complexului Energetic Hunedoara. Aceste mãsuri de sprijin acoperã perioada 2016-2024, au fost notificate de autoritãtile române Comisiei Europene în anul 2016 si au fost autorizate prin Decizia C (2016) 7719 final din data de 24 noiembrie 2016.“Ministerul Energiei va monitoriza nivelul de acordare al ajutorului de stat astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune care beneficiazã de ajutor sã nu fie mai mic decât pretul cãrbunelui de o calitate similarã provenit din state terte. Totodatã, nerespectarea de cãtre Societatea Complexul Energetic Hunedoara a conditiilor incluse în Decizia Comisiei Europene, precum si a oricãror obligatii asumate în vederea obtinerii ajutorului de stat, va determina aplicarea de cãtre Ministerul Energiei a mãsurilor necesare în vederea recuperãrii ajutorului de stat.

Prin urmare, ajutorul de stat se acordã cu respectarea prevederilor comunitare legale în domeniu, direct aplicabile României, în calitatea sa de stat membru UE”, aratã Guvernul.  În paralel, CEH încearcã sã acceseze un ajutor de stat de tip SIEG pentru termocentrala de la Mintia.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza