Centrul de Sănătate din Petrila ar trebui să își schimbe înfățișarea și eficiența energetică

108
de Alina PIPAN

Centrul de Sănătate Multifuncțional Petrila ar trebui să treacă anul acesta prin lucrări de eficientizare energetică. În momentul de față este scoasă la licitație realizarea documentației tehnice și acordarea asistenței tehnice. Ulterior, se vor scoate la licitație lucrările efectiv.

Centrul de Sănătate de la Petrila a fost construit în anul 1951, este întabulat la UAT Petrila, și manageriat de Spitalul de Urgență Petroșani. Clădirea este construită din diagrame de beton armat și stâlpi de beton și pereți externi cu umplutură  din cărămidă. Starea clădirii este bună, nu s-au observant fisuri  sau degradări la inspacția tehnică, dar izolat sunt infiltrații. Acoperișul este degradat local. Construcția necesită un process de reabilitare, atât la nivelul anvelopării cât și din punct de vedere al instalațiilor electrice și sanitare.

Este necesară înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusive celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă, se va realiza termoizolarea fațadelor și bordarea golurilor, etanșarea clădirii, reparații la acoperiș prin înlocuirea sau dublarea elementelor de lemn degradate, înlocuirea centralei termice proprii plus includerea unui sistem alternative de  producerea energiei prin instalarea de panouri fotovoltaice, înlocuirea corpurilor de iluminat.

Pentru realizarea documentației sunt alocați 55000 lei.

Comenteaza

Comenteaza