COMUNICAT DE PRESĂ / Accesarea fondurilor europene, prioritate pentru noul Guvern

216
Comisia Europeană a publicat, miercuri, un nou ghid destinat să ajute
oficialităţile naţionale, regionale şi locale în organizarea procedurilor de licitaţie
eficiente şi transparente pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană. Noul
ghid, ce va fi disponibil în toate limbile, explică întregul proces de licitaţie, de
la pregătirea şi publicarea anunţului, până la selectarea şi evaluarea ofertelor şi
implementarea contactului.
Deschiderea i preocuparea Comisiei către o mai bună rată de absorb ie aș ț
fondurilor europene sunt în acord i cu preocupările Guvernului României.ș
Premierul Viorica Dăncilă a anun at că î i propune o cre tere a dimensiuniiț ș ș
europene a guvernării, astfel încât, la 1 decembrie 2018, România să nu piardă
niciun euro din fondurile care îi sunt alocate.
În 2017, ara noastră a avut de îndeplinit 34 de condi ionalită i i s-aț ț ț ș
reu it finalizarea acreditării tuturor autorită ilor de management. În prezent,ș ț
bugetul pentru toate apelurile lansate este de 21,7 miliarde de euro, ceea ce
reprezintă 79% din suma alocată. Rambursările făcute de către Comisia
Europeană au fost în valoare de 1,09 miliarde de euro, iar pentru 2018 suma
totală pe care autorită ile române trebuie să o solicite la rambursare pentru a nuț
exista risc de dezangajare este de 1,73 miliarde de euro. În acest context,
publicarea acestui ghid este un sprijin real i pentru ara noastră. ș ț
Din fericire, în jude ul Hunedoara sunt în derulare proiecte mari deț
infrastructură, pe fonduri europene, proiecte în valoare de 243 de milioane de
euro.
Astfel, 198,2 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite în
reabilitarea liniei de cale ferată dintre localită ile Co lariu i Simeria.ț ș ș În cadrul
POR 2014 – 2020, Consiliul Jude ean a semnat contractul de modernizarea alț
DJ Sântuhalm-Hunedoara-Călan (DJ 687), valoarea finan ării nerambursabileț
fiind de aproximativ 32,5 milioane lei. În luna septembrie a anului trecut, a
urmat, tot în cadrul POR 2014-2020, aprobarea indicatorilor tehnici pentru
obiectivul – Modernizare – Culoarul Trafic Mure Nord, în valoare de 36ș
milioane de euro.
 • Asadar, un total de aproximativ 243 de milioane de euro, bani europeni iș ș
  pentru infrastructura hunedoreană. În paralel, autorită ile locale din jude au înț ț
  derulare, la rândul lor, mai multe proiecte de finan are pe fonduri europene. ț
  Pentru o rată mai bună de absorb ie a fondurilor europene, este necesar unț

  efort sus inut din partea tuturor – de la autorită i locale, centrale, până la

  • firmele
   care aplică. Pentru că în mod cert, la nivel de Executiv, există toată deschiderea
   necesară.
   Deputat Natalia – Elena Intotero,
   Ministrul Românilor de Pretutindeni

 

Comenteaza

Comenteaza