Comunicat de presa aferent inceperii proiectului: „Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa IV” Cod SMIS 117129

123
de Ziarul Vaii Jiului

(click aici pentru a vedea comunicatul în format PDF – se deschide în pagină nouă)

 

Numele programului: Regio-Programul Operational Regional 2014-2020

Titlul proiectului: Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras Petrila etapa IV”

Beneficiarul: UAT Orasul Petrila

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Organismul intermediar pentru Programul Operational Regional: Agentia pentru Dezvoltare  Regionala Vest

Data inceperii proiectului: 28.05.2019

Data finalizarii proiectului: 31.08.2020

Obiectivele si rezultatele proiectului:

Obiective

Obiectivul general al priorităţii de investiţii: sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, în sectorul locuinţelor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Cresterea eficientei energetice in cele trei cladiri rezidentiale din orasul Petrila;

Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii celor trei cladiri rezidentiale din orasul Petrila;

Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila prin reabilitarea celor 3 cladiri rezidentiale

Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari.

Rezultatele proiectului:

BL. 22A, str Minei, orasul Petrila

1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)- de la 201,46 tone/an, la 110,47 tone/an, adica o scadere de 99,99 tone/an.

2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) -de la 38 gospodarii, la 38 gospodarii.

3. Consumul anual de energie primară (kWh/an) – de la 1.174.410,55 kwh/an, la 651.555,20 kwh/an, adica o scadere de 522.855,35 KWh/an.

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) – de la 256,74, la 79.73, adica o scadere de 117,01 (kWh/m2/an).

5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)-  de la 391,93,  la 213,37, adica o scadere de 178,56 (kWh/m2/an).

BL. 28, str Minei, orasul Petrila

1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – de la 119,03 to /an, la 69,76 to/an, adica o scadere de 49,27 to /an.

2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) – de la 20 gospodării, la 20 gospodării.

3. Consumul anual de energie primară (kWh/an) – de la 716.999,06 kWh/an, la 437.630,60 kWh/an, adica o scadere de 279.368,46 kWh/an.

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) – de la 256,10 kWh/m2/an, la  95,32 kWh/m2/an, adica o scadere de 160,78 kWh/m2/an.

5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) – de la 394,64 kWh/m2/an, la 233,87 kWh/m2/an, adica o scadere de 160,77 kWh/m2/an.

BL. 30, str Minei, orasul Petrila

1.  Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 257,68 tone/an( 77,37kgCO2/mp/an x 3330.54 mp suprafata utila/1000) la 151,44 tone/an, adica o scadere de 106,24 tone de CO2/an.

2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) – de la 52 gospodarii, la 52 gospodarii.

3. Consumul anual de energie primară (kWh/an) – de la 1.504.780,11,  la 898.310,55, adica o scadere de 606.469,56 kWh/an.

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)- de la 237,08, la 81,44, adica o scadere de 155,64 kWh/mp/an.

5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)- de la 372,31,  la 216,67, adica o scadere de 155,64 kWh/mp/an.

Total centralizat

1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – de la 578,17 to /an, la 329,67 to/an, adica o scadere de 255,50 to/an.

2. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) – de la 110 gospodării, la 110 gospodării.

3. Consumul anual de energie primară (kWh/an) – de la 3.396.189,72 kWh/an, la 1.987.496,35 kWh/an, adica o scadere de 1.408.693,37 kWh/an .

4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) – de la 749,92 kWh/m2/an, la 256,49 kWh/m2/an, adica o scadere de 493,43 kWh/m2/an.

5. Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) – de la 1158,88kWh/m2/an, la 663,91 kWh/m2/an, adica o scadere de 494,97 kWh/m2/an

Valoarea totala a proiectului: 3.852.310,05 lei

Valoarea contributiei FEDR :  1.388.618,24 lei

Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 245.050,28 lei

Contributia proprie a orasului Petrila: 1.089.112,35 lei

Impactul acestei investii va îmbunătăți aspectul clădirilor si implicit estetica acestora, va contribui la reducerea costurilor cu încălzirea, creează o economie la buget, care poate fi direcționată către altă nevoie a comunității, contribuind astfel la îmbunătățirea nivelului de trai.

Persoana de contact: Ec. Petrilean Mihaela Loredana, Manager proiect

Date de contact: Tel/fax: 0254/550760, 0254/550977

E-mail: achizitii.petrila@yahoo.co

Comenteaza

Comenteaza