Comunicat de presa aferent proiectului: „Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D. Sirbu Petrila – Structura Scoala Gimnaziala Nr. 6 din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice” Cod SMIS 114988

111
de Ziarul Vaii Jiului

 

Numele programului: Regio-Programul Operational Regional

Titlul proiectului: „Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D. Sirbu Petrila  Structura Scoala Gimnaziala Nr. 6 din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice”

Beneficiarul: UAT Orasul Petrila

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si  Fondurilor Europene

Organismul intermediar pentru Programul Operational Regional: Agentia pentru Dezvoltare  Regionala Vest

Data inceperii proiectului: 01.09.2018

Data finalizarii proiectului: 31.07.2020

Obiectivele si rezultatele proiectului:

Obiectivul general al prioritatii de investitii: – Obiectivul general al proiectului se subscrie obiectivului specific al Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – şi anume, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari precum şi Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea B – cladiri publice

Obiective specifice:

1. Reducerea consumului anual de energie finala prin folosirea surselor regenerabile de energie;

2. Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant, prin reducerea costurilor cu intretinerea

3. Îmbunătățirea imaginii arhitecturale a orasului, prin reabilitarea exterioara a unitatii de invatamant

Rezultatele proiectului:

– Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): de la 61,85 tone CO2/an la  37,58 tone CO2/an

– Consumul anual de energie primara (kWh/an): de la  330665,17 kWh/an la 214410,29 kWh/an

– Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep): de la 21,605 la 3,52

– Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: de la 171,553 kWh/mp/an la  71,377 kWh/mp/an din care: pentru încalzire/racire: de la 137,116 kWh/mp/an la 49 kWh/mp/an

– Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: de la 0 la 76832,82 kW/an si reprezinta 35,83% din total consum de energie primara

Valoarea totala a proiectului: 2.215.643,00 lei

Valoarea contributiei FEDR :  1.837.198,32 lei

Valoarea contributiei de la bugetul de stat: 280.983,27 lei

Contributia proprie a orasului Petrila: 97.461.41 lei

Impactul acestei investii va îmbunătăți aspectul clădirii si implicit estetica acesteia, va contribui la reducerea costurilor cu încălzirea, crează o economie la buget, care poate fi direcționată către altă nevoie a comunității, contribuind astfel la îmbunătățirea nivelului de trai.

Persoana de contact: Peterilean Mihaela, Manager proiect

Date de contact: Tel/fax: 0254/550760, 0254/550977

E-mail: achizitii.petrila@yahoo.com

 

Comenteaza

Comenteaza