COMUNICAT DE PRESĂ / Sprijin acordat autorităților publice locale pentru proiectele finanțate din fonduri europene

188

Guvernul a aprobat în ședința de joi, 23 august 2018, o Ordonanță, în baza legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, prin care autoritățile publice locale sunt sprijinite să realizeze proiecte finanțate din fonduri europene.

Prin acest mecanism de sprijin, unitățile administrației publice locale pot accesa, în cursul anului 2018, împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate la Trezorerie, în limita sumei de 800 de milioane de lei.

Fondurile pot fi utilizate pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Împrumuturile vor putea fi contractate de autorități publice locale, instituții publice finanțate integral din bugetul local, spitale publice din rețeaua administrației publice locale, asociații de dezvoltare intercomunitară.

Prin această măsură, pe de o parte, răspundem solicitării Asociației Municipiilor din România, pe de altă parte, stimulăm atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor locale de infrastructură: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri. Mai exact, infrastructura de care au nevoie românii.

Împrumuturile se acordă în următoarele condiţii:

O rată de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Marja se stabileşte astfel:

  • 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
  • 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
  • 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
  • 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv.

O perioadă de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral.

Termenul-limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018.

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, documentația pentru a fi transmisă Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

 

Natalia – Elena Intotero,

Deputat PSD de Hunedoara

Comenteaza

Comenteaza