Costel Avram – omul care aduce bani şi la Petrila

402
de Corneliu BRAN
Spuneam în materialul de ieri că începutul şedinţei ordinare de consiliu local de la Petrila a aparţinut delegaţiei sosite din partea Apa Serv, fiind prezenţi pe lângă directorul general Costel Avram şi alţi câţiva reprezentanţi ai conducerii operatorului regional de apă şi canalizare.
Mulţumiri 
Exact ca şi la şedinţa de la Vulcan, directorul general de la ape, după ce a mulţumit administraţiei locale petrilene de faptul că „parteneriatul dintre Apa Serv, primărie şi consiliul local a mers excelent în anul 2016, ambele părţi dovedind seriozitate şi înţelegere a problemelor existente, dând soluţii concrete în rezolvarea problemelor ivite şi în implementarea investiţiilor de modernizare a reţelelor de apă şi canalizare de pe raza localităţii”, şi-a exprimat convingerea că şi în 2017 „succesul parteneriatului nostru din anul precedent deschide calea unei colaborări la fel de bune şi în anul 2017”.
Performanţe istorice pentru Apa Serv în 2016
Apoi, Costel Avram a continuat cu prezentarea Apa Serv, pe care ZVJ a făcut-o în repetate rânduri deci nu e cazul să mai revenim, precum şi a „unor performanţe economice şi financiare, fără precedent în istoria acestui operator de servicii”, amintind printre altele cele 24.800 mii lei venituri totale, din care cheltuieli totale de 21.844 mii lei şi un profit net de 2.392 mii lei, cifra de afaceri realizată de Apa Serv în 2016 fiind pe 31 decembrie de 22.933 mii lei, „cu 3.050 mii lei mai mare decât anul trecut!”.
Din prezentarea făcută de director consilierilor am mai reţinut că valoarea totală a creanţelor a fost diminuată anul trecut, faţă de anul 2015, cu suma de 2.340 mii lei, iar datoriile curente au fost achitate la scadenţă de către societate, în prezent Apa Serv „nu are datorii restante la bugetul local şi la bugetul consolidat al statului”.
Legat tot de date financiar-contabile, Avram a mai susţinut că „în luna noiembrie 2016 a fost achitată ultima rată din Convenţia de Eşalonare în sumă de 2.730.324 lei încheiată cu Administraţia Bazinală de Apă Jiu din cadrul Apelor Române”.
Totodată, şeful de la ape a subliniat, ca să nu existe niciun fel de dubii sau suspiciuni, cum se va repartiza, pentru PRIMA OARĂ în istoria societăţii, profitul: „Conform prevederilor Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile comerciale cu capital integral de stat, minimum 50% din profit vor reprezenta dividende cuvenite acţionarilor. Astfel, din profitul net preliminat vor fi repartizate dividende în va­loa­re de 74 mii lei pentru oraşul Petrila”. Costel Avram a subliniat faptul că 10% din acest procent va merge şi la salariaţi, conform legii, iar „împărţeala” se face în funcţie de câte procente deţine fiecare acţionar, Petrila având 6% din acţiuni, cele mai multe fiind deţinute de Petroşani.
Ultima parte a intervenţiei directorului general de la Apa Serv a fost alocată activităţii societăţii pe raza Petrilei.
Exploatarea apei la Petrila 
Pe latură de Exploatare, la Petrila exploatarea reţelelor de apă şi canal, precum şi a celor două staţii de tratare din Taia şi Jieţ, se face cu un număr de 78 de angajaţi.
În cursul anului 2016, dintr-un total de 8.784 de ore, Avram susţine, conform datelor, că Staţia de Tratare Taia a fost oprită 511 ore şi a lucrat cu reactivi 527 ore, „acest lucru datorându-se uzurii morale şi fizice a utilajelor şi instalaţiilor din cadrul staţiei”. Există veşti bune pentru această staţie, ea „va intra în reabilitare/retehnologizare în proiectul finanţat pe fonduri europene 2014-2020”.
Staţia de Tratare Jieţ, una dintre cele mai moderne din ţară, realizată cu fonduri europene din prima etapă a proiectului integrat a „funcţionat fără opriri furnizând cetăţenilor apă potabilă în parametri calitativi superiori”.
Am mai reţinut tot aici că asigurarea alimentării cu apă se face la Petrila prin 25 de kilometri de conducte aducţiune, existând totodată 68 km de reţele de distribuţie şi 17 km conducte de branşament. Pentru întreţinerea şi reparaţiile acestora s-au executat un număr de 177 lucrări, totalizând o valoare de 154 mii lei.
Tot la Petrila, serviciul de preluare şi transport al apelor uzate, canalizarea cum o ştie toată lumea, se realizează printr-un sistem de conducte ce însumează 38 km, pe întreg traseul acţionând 5 staţii de pompare a apei uzate şi o staţie de epurare a acestora amplasată în Cimpa. Intervenţii şi aici au fost foarte multe, în număr de 260, asta însemnând ca şi cheltuială pentru societate de 227 mii lei.
Datoriile abonaţilor
În plan comercial, anul trecut Apa Serv a furnizat servicii de apă potabilă pentru un număr de 6.717 abonaţi, cantitatea de apă facturată fiind de 539.771 mc apă potabilă şi 550.098 mc apă uzată evacuată şi meteorică. Numărul de abonaţi noi a fost de 283, persoane fizice, şi de 17 persoane juridice.
Interesant este şi valoarea creanţelor pe care Apa Serv le are de recuperat din oraşul Petrila, Costel Avram subliniind faptul că până la 31 decembrie 2016 suma era de 901.833 lei, din care 887.149 (98,37%) de la persoane fizice şi 14.684 de la agenţi economici (1,63%).
În acest sens privind recuperarea datoriilor la Petrila, Apa Serv a trimis 2.784 somaţii pentru debite restante, a efectuat 64 de angajamente de plată,  61 de debranşări, iar pe rol există în prezent 90 de dosare de judecată, 161 cereri de executare silită şi 24 de plângeri pentru branşare ilegală. Suma recuperată de la datornici, în Petrila, anul trecut a fost de 207.204 lei existând şi un număr de 875 de abonaţi pe ordinele de debranşare în sumă totală de 353155 lei.
Dezvoltare-investiţii
La capitolul „Dezvoltare”, consilierii locali au fost înştiinţaţi că au existat două tipuri de investiţii, pe fonduri europene şi pe fondurile proprii ale Apa Serv.
Astfel, pe fonduri europene, prin proiectul integrat, etapa I, extinderea de apă pe raza localităţii a fost de 4,493 km, făcându-se în acest sens 73 de branşamente, extinderea de canalizare a fost anul trecut de 13,778 km, cu 814 racorduri, valoarea acestor investiţii fiind de 14.940.248 lei.
Tot pe bani europeni, în valoare de 233.867 lei, a avut loc şi „sectorizarea, contorizarea globală şi monitorizarea presiunii în oraş în 2016”, în timp ce valoarea investiţiei la alimentarea cu apă în Moliviş a fost de 1.049.101 lei.
În 2016 la Petrila, valoarea totală a investiţiilor şi reparaţiilor realizate din fondurile proprii ale Apa Serv a fost de 480.663 lei, din care: lucrări de investiţii în valoare de 99.663 lei (ce a cuprins mai multe lucrări – extindere reţea apă potabilă 955 m pe strada Jieţ, zona Moliviş, lucrare de 40.321 lei; extindere reţele de canalizare 66 m pe strada Birăoni cu o valoare de 4.119 lei; extindere reţele de canalizare 129 metri pe strada Nicolae Bălcescu cu o valoare a lucrării de 8.302 lei; extindere reţele de canalizare 428 metri pe strada Galeriei din Cimpa cu o valoare a investiţiei de 32.110 lei; extindere canalizare menajeră 240 m la staţia de pompare din Cimpa în zona Cartierului Muncii din Lonea cu o valoare a investiţiei de 14.810 lei) şi lucrări de reparaţii în valoare de 381.000 lei.
Viitorul pentru Petrila sună bine la investiţiile legate de apă şi canalizare
În ceea ce priveşte viitorul apropiat, Costel Avram a menţionat în cuvântul adresat consiliului local că: „Legat de investiţiile finanţate în etapa de programare 2014-2020 se estimează semnarea contractului de finanţare în luna ianuarie 2017 pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) şi demararea implementării în trimestrul II 2017, conform documentelor aflate pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene, unde toată lumea poate să verifice”. Acest proiect ar aduce la Petrila investiţii totale de 27.308.539 lei, bani cu care ar urma să se reabiliteze 9,2 km reţele de apă şi 7,4 km reţele de canalizare.
Întrebări şi răspunsuri şi mulţumiri aduse de director fostului primar
Finalul prezentării i-a adus directorului general şi câteva întrebări puse de consilierii locali, din neatenţie sau nu viceprimarul Dorin Curtean rugându-l pe Costel Avram să aibă mai multă grijă de Petrila la partea cu dividendele din profit, deşi acesta prezentase foarte clar că ele nu se acordă acţionarilor preferenţial, ci în funcţie de acţiunile deţinute. Dar aşa e când nu eşti atent, ori nu pricepi, devii plictisitor.
Alte chestiuni semnalate de primar, dar şi de consilierii din opoziţie care au pus şi cele mai multe întrebări au fost: să fie verificată mai bine calitatea unor lucrări şi să nu se facă primirea lucrării până ce constructorul nu remediază problema găsită, la acest capitol mai multe voci ridicând problema unor guri de canal „care s-au lăsat la anumite lucrări executate”. Costel Avram le-a mulţumit pentru faptul că i se pun aceste întrebări, „e firesc să existe o colaborare între noi, pentru rezolvarea problemelor, pentru că ştiu că mai sunt şi destule de rezolvat şi la Apa Serv, ca peste tot”. Totodată, „uitat” la mulţumirile de început, Costel Avram şi-a adus aminte după ce a răspuns la o întrebare, de fostul primar Ilie Păducel, „căruia vreau să-i mulţumesc public, acum, pentru buna colaborare pe plan profesional pe care am avut-o împreună. Împreună ne-am dus la minister pentru investiţiile ce s-au făcut, împreună am avut colaborarea pe ce trebuie făcut şi aşa mai departe”. Frumos gest pentru doi foşti adversari politici. Pardon… colegi de partid…

Comenteaza

Comenteaza