Cu piesele în curtea altuia, Mintia a ratat o investitie de zeci de milioane de dolari

232

Termocentrala de la Mintia a fost îngropatã cu bunã stiintã. Unitatea ar fi putut fi retehnologizatã, existând si echipamentele necesare, dar investitia s-a blocat înainte de a începe.

21 de milioane de euro au costat echipamentele pentru retehnologizarea termocentralei Mintia, iar acestea au fost cumpãrate pe vremea când Adrian Nãstase era premier. Echipamentele rusesti au fost cumpãrate si depozitate pe un teren privat. Pânã si depozitarea echipamentelor nefolositoare, în prezent, costa. Si costa mult, mii de euro pe lunã. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara a decis sã mute echipamentele din curtea operatorului privat, în curtea proprie.

“La Mintia sunt utilaje depozitate în curtea altuia. Cei de acolo au la dispozitie douã sãptãmâni sã le care pe toate pe terenurile Mintiei. Pe terenul unei anumite firme existã si turbina nemontatã de 16 ani. A fost adusã si nu a fost montatã. Acolo sunt echipamente pentru a cãror stationare se plãteau mii de euro pe lunã, de multi ani încoace”,  a declarat Mihael Melczer, directorul general al CEH.

Cumpãrate de dragul cumpãrãturilor

Atât la unitãtile miniere cât si la termocentrale au fost cumpãrate de-a lungul timpului piese care nu au fost folosite. Indiferent de formula în care au functionat entitãtile miniere sau cele energetice acestea au fost o sursã de venit pentru unii. În urmã cu doi ani, stocurile cu miscare lentã ale Complexului Energetic Hunedoara au fost estimate la aproape 50 de milioane de lei. La data de 31 octombrie 2015, CEH avea pe stoc bunuri de aproape 50 de milioane de lei, cele mai multe fiind pe partea de energie. Potrivit unui raport care dateazã din 30 iunie 2015, termocentrala de la Mintia avea stocuri fãrã miscare în valoare de peste 27 de milioane de lei. Numai piesele de schimb aveau o valoare de 18.146.555,55 de lei.  “Valoarea stocurilor fãrã miscare (duratã de stocare mai mare de 1 an, luând ca referintã data de 30.06.2015) este de 27.279.212,95 lei ce reprezintã 96,24% din valoarea totalã a stocurilor la data de 30.06.2015. Din valoarea totalã a stocului fãrã miscare, ponderea cea mai mare o au piesele de schimb (64,02%), urmatã de: materiale (31,53%), obiecte de inventar (0,68%) si ambalaje (0,01%)”, arãta un raport din anul 2015.  Acelasi raport preciza cã “pentru diminuarea stocurilor cu miscare lentã si a stocurilor fãrã miscare echipa de control considerã cã este necesarã, în continuare, o aplicare a unei politici judicioase de eficientizare în zona achizitiilor/aprovizionãrii corelatã cu necesitãtile, efectuarea unei analize a posibilitãtilor utilizãrii acestora la nivelul întregii societãti cât si identificarea unor solutii de valorificare si/sau scoatere din evidentã a stocurilor care nu-si gãsesc utilitatea”.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza