De ce nu beneficiazã Monica Iacob Ridzi de Legea gratierii?

394

Monica Iacob Ridzi nu poate beneficia de prevederile legii privind gratierea unor pedepse. Monica Iacob Ridzi a fost condamnatã în februarie 2015 la cinci ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu privind manifestãrile organizate în 2009 de Ziua Nationalã a Tineretului.

Ce spune Legea?

Noua lege adoptatã de Guvern prevede la art. 1 cã “se gratiazã în întregime toate pedepsele cu închisoare de pânã la 5 ani inclusiv aplicate de instanta de judecatã”.

Existã însã si exceptii. Potrivit noii Legi pentru gratierea unor pedepse si a unor mãsuri educative privative de libertate, NU beneficiazã de prevederile articolul 1 persoanele care au comis o serie de infractiuni. Monica Iacob Ridzi a fost condamnatã pe una din prevederile pentru care gratierea nu este posibilã, mai exact pe “Infractiunile prevãzute de legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, aratã Legea la art. 5, alin 2, pct. 3.

Articolul 2 al legii spune cã “se gratiazã în parte cu ½, pedepsele cu închisoare aplicate femeilor însãrcinate si persoanelor care sunt unic întretinãtor de familie si au în întretinere minori cu vâsta de pânã la 14 ani, dacã nu li s-au interzis drepturile pãrintesti prin hotãrâre judecãtoreascã”. Monica Iacob Ridzi nu se încadreazã nici în aceastã categorie, nefiind unicul întretinãtor al familiei.

Guvernul a modificat si Codul Penal prin ordonantã de urgentã. Atfel, art. 297 din Legea nr. 286/2009 spune cã “fapta functionarului public, care în exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiintã, îndeplineste un act prin încãlcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, o ordonantã sau o ordonantã de urgentã a Guvernului si prin aceasta cauzeazã o pagubã materialã mai mare de 200.000 de lei ori o vãtãmare gravã, certã si efectivã a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevãzute si garantate de legile în vigoare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã”.

Prejudiciul constatat de Înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul în care a fost condamnatã Monica Iacob Ridzi depãseste suma de 200.00 de lei. Potrivit unei sentinte de executare silitã, prejudiciul în dosarul în care a fost condamnatã Monica Iacob Ridzi, dar si angajati din Ministerul Tineretului a fost calculat, în solidar, la suma de 2.736.933,28 lei.

Astfel, Monica Iacob Ridzi nu întruneste niciuna din conditii pentru a putea fi gratiatã. Singura sansã este ca aceasta sã fie gratiatã individual de cãtre presedintele României, Klaus Iohannis.

Monika BACIU

http://cronicavj.ro

Comenteaza

Comenteaza