Deşi încă n-are buget aprobat, / Administraţia petrileană ştie încă de pe acum pe ce se vor duce peste 350.000 de lei în 2017

291
de Corneliu BRAN
Deşi încă n-a fost aprobat bugetul local – nici n-avea cum, din moment ce bugetul național şi cel judeţean nu au fost definitivate – administraţia locală din Petrila are deja preconizate la capitolul „Asistenţă Socială” sumele ce vor trebui alocate, obligatoriu, pentru ţintele din „Planul anual de acţiune privind serviciile sociale ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Petrila pentru anul 2017”. Să nu credeţi că sumele sunt mici, din contră: efortul de la bugetul local va fi pe măsură.
La recenta şedinţă, una ordinară, derulată săptămâna trecută, nu mai puţin de cinci proiecte ce ţin de latura asistenţei sociale şi de protecţia cetăţenilor cu probleme sociale sau fizice au fost aprobate de consilieri.
Astfel, primul proiect votat a vizat chiar aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile SPLAS pentru anul 2017, despre care vorbeam anterior. Un plan care, la modul estimativ, ar putea scoate de la bugetul local nu mai puţin de 361.700 lei. Doar în prima fază, deoarece mai există câteva puncte în acest plan, unde sumele n-au putut fi estimate, urmând ca pe parcursul anului să intervină, probabil, și alte cheltuieli. Dar şi aşa, după cum vedeți, suma depășește 360.000 de lei. Pentru un buget local al unui oraş mic, nu sunt puţini bani.
Unde-i lege, nu-i tocmeală! Iar când vorbim de asistență și protecţie socială, nimic nu-i prea mult pentru ca acei cetăţeni cu nevoi, necazuri, să fie ajutaţi de către stat şi de administraţiile locale de la bugetul local.
La Petrila, ca în întreaga Vale, există sute de astfel de cazuri, dacă nu mii (probabil că, dacă s-ar „săpa” mai adânc, numărul persoanelor cu probleme sociale s-ar putea tripla!), cazuri datorate mizeriei şi harababurii create de guvernanţi în cei 27 de ani, când s-au închis mine şi agenţi economici de stat (fabrici şi unităţi economice mici şi mijlocii), iar de pus la loc nu s-a mai pus nimic. Fenomenul continuă, alte mine fiind vizate pentru închidere, alte proiecte fiind blocate de la finanţare (a se vedea proiectul turistic din Parâng, stagnarea lucrărilor la drumul spre Herculane etc.), Valea Jiului rămânând sacrificată de guvernanţi chiar şi în condiţiile în care cetăţenii au votat masiv majoritatea politică actuală.
Celelalte proiecte cu caracter social, toate aprobate la şedinţa de săptămâna trecută, au vizat: aprobarea Programului de contractare a serviciilor sociale pe anul în curs, fără de care administraţia nu poate colabora cu Asociaţia de Voluntariat “Casa Pollicino”, Asociaţia Caritas – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială Petroşani, Organizaţia „Salvaţi Copiii”, entități de ale căror servicii beneficiază şi zeci de copii petrileni (inclusiv zeci de copii care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate, sau patru cazuri de copii cu dizabilităţi, dar şi patru persoane mature care nu se pot îngriji singure); aprobarea de tichete gratuite la transportul în comun pentru persoane cu handicap; aprobarea Programului anual al măsurilor pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2017; aprobarea Contractului pentru aprobarea de servicii sociale încheiat între consiliul local – SPLAS Petrila şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani.
Iată pe ce se vor duce, în 2017, cei 361.700 lei: 
• ajutoare de urgenţă conform HCL 10/2009 (cu modificările ulterioare) şi conform criteriilor aprobate prin hotărâri de consiliu şi Legea 416 (cu modificările ulterioare) – 20 de beneficiari – suma estimată fiind de 25.000 lei.
• ajutoare de încălzire pentru sezonul rece – 70 de persoane cu venit minim garantat vor fi beneficiari – suma prevăzută estimată este de 16.000 lei.
• accesul la servicii de strictă necesitate conform Programului anual al măsurilor pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale – 50 kW gratuiţi/lună/ familie şi apă până la 2 mc/lună/familie – beneficiari fiind 100 de familii aflate în evidenţa SPLAS, care intră la categoria VMG – 30.000 lei bugetul estimat de la bugetul local.
• acordarea hranei zilnice pentru persoane defavorizate, conform Legii 2008/1994 – 100 de raţii zilnice – bugetul estimat fiind de 210.000 lei pe an.
• acordarea de facilităţi la transportul în comun  – beneficiarii sunt persoane cu handicap şi însoţitorii acestora, conform Legii 448/2006 (cu modificările ulterioare) – beneficiază de această facilitate în acest an 800 de petrileni, efortul de la bugetul local fiind estimat la 25.000 lei. Trebuie menţionat tot aici, că tot la această şedinţă, printr-un alt proiect din cele cinci cu caracter social, a fost aprobat de consilieri un număr de 10 călătorii lunare gratuite de persoană, pe rutele: Cimpa–Petroşani, Lonea-Petroşani, Jieţ-Petroşani, Petrila-Petroşani. Consilierul liberal Ioan Temneanu a cerut în şedinţă suplimentarea cu încă două călătorii, dar i s-a răspuns că banii abia ajung şi pentru aceste zece călătorii lunare de persoană, în condiţiile în care sunt 800 de beneficiari, iar anul trecut ei beneficiau doar de 8 călătorii gratuite. Fapt pentru care consilierii liberali s-au abţinut în a mai vota acel proiect, care, chiar şi aşa, a trecut.
• scutire sau diminuare la plata impozitului pe locuinţă – beneficiari vor fi 700 de persoane care trăiesc în prezent din ajutoare sociale sau sunt în şomaj şi persoane vârstnice cu venituri mici.
• măsuri de sprijinire a persoanelor şi copiilor aflaţi în dificultate, acţiuni umanitare, distribuţie de pachete sau dulciuri, tichete sociale cu ocazia sărbătorilor de Paşti sau de Crăciun – aici intră copii, persoane vârstnice aflate în situaţii de risc şi ce se află în evidenţele SPLAS, 700 de persoane – bugetul estimat pentru acest an de la bugetul local este aici de 35.000 lei.
• dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu în vederea prevenirii limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot afecta viaţa persoanei vârstnice (convenţie cu Asociaţia Caritas Alba Iulia prin Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Petroşani) – 4 beneficiari petrileni/ lună – bugetul estimat este de 5.000 lei.
• dezvoltarea de parteneriat public-privat pentru acordarea de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea abilitării/reabilitării accesului neîngrădit la educaţie, sănătate etc. – 4 copii cu handicap vor fi beneficiari – suma estimată de la bugetul local fiind în 2017 de 7.500 lei.
• dezvoltarea de parteneriat public-privat în proiectul Centrul Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Valea Jiului – beneficiari vor fi 5 persoane – suma estimată pe anul acesta fiind de 8.200 lei.
• dezvoltarea de parteneriate cu instituţii de stat şi ONG-uri pentru campanii de informare în vederea prevenirii excluziunii şi alte activităţi cu caracter social – beneficiari fiind aici circa 1.000 de familii vulnerabile – suma estimată nefiind încă specificată.
http://www.zvj.ro

Comenteaza

Comenteaza