Deşi, nici până acum, nimeni nu a stat cu mâinile-n sân, / Vremea frumoasă creşte pofta de muncă pe şantierul deschis de SC Tecnoservice Bucureşti SA la Termocentrala Paroşen

300
de Gheorghe OLTEANU

A fost ceva surprinzător pentru mine, De când umblu în şantierul deschis de SC Tecnoservice Bucureşti SA din incinta SE Paroşeni, doar o dată sau de două ori mi-a fost dat să întâlnesc persoane de genul feminin. Ţin minte şi acum că doamna era acolo din partea beneficiarului, iar treaba ei era să facă poze şi să-şi noteze stadiul în care se află lucrările la fiecare obiectiv. Aşa că vă daţi seama că mare mi-a fost mirarea când, ieri, 8 martie, am zărit chipul drăguţ al unei fiinţe de sex opus.

Domnişoara coborâse,
împreună cu alţi colegi, dintr-o dubiţă cu număr de Bucureşti, exact când şi subsemnatul se îndrepta spre birouri. Un pic mai târziu am aflat că era de la o societate bucureşteană şi domnişoara inginer îi însoţea pe câţiva specialişti germani. De fapt, mi-am închipuit eu că trebuie să fie din Germania, din moment ce ing. Franck Norbert, reprezentantul concernului Lab, i-a întâmpinat cu un călduros “Willkommen in Romania!”. Supoziţia mi-a fost confirmată, mai apoi, de tânărul inginer Bogdan Botezan, manager de proiect şi omul de maximă încredere al domnului ing. Octavian Dobrescu, şef de şantier.
De fapt, Bogdan este cel care ţine legătura cu subcontractorii pe care îi are SC Tecnoservice Bucureşti SA, dar şi cu specialiştii străini care se perindă în şantier. Şi au fost destui, Doamne, ajută! Din Germania, Franţa, Slovacia, Polonia, Statele Unite. Şi or să mai fie, negreşit.

După o scurtă discuţie în biroul
de la parter, în care domnul ing. Cristian Purcariu, adjunct şef de şantier, mi-a trecut în revistă lucrările noi şi pe cele care se continuă, am plecat în şantier, împreună cu Bogdan. Nu înainte însă ca, sub privirile severe ale inginerului Gheorghe Avram, responsabil cu securitatea muncii, să mă echipez cores­punzător din cap până-n picioare. Cu ocazia asta am aflat de la dumnealui că, din punctul de vedere al siguranţei muncii, “toate sunt bune şi la locul lor. Dar e loc şi de mai bine!”. Primul popas l-am făcut la absorber. Aici muncesc echipele de muncitori de la TIAB Bucureşti, formaţii specializate în lucrările de automatizări. Nu vorbesc doar de traseul cablurilor de forţă, ci şi despre cel de încălzire. Ce înseamnă asta? Sub stratul gros cu care sunt îmbrăcate conductele se afla un sistem electric de încălzire, un “heat”-er, care are grijă ca ceea ce rămâne în interior să nu îngheţe, iarna, desigur, când sistemul este oprit. Tot la absorber, loc în care ing. Bogdan Botezan a discutat cu unul dintre inginerii germani atunci sosiţi, se montează cele două uşi principale. Am profitat de momentul acesta şi m-am apropiat de muncitorii care trebăluiau la un panou electric. Da, sunt tot de la TIAB şi executau conexiunea electrică de la întrerupător la motorul agitatorului cu palete.

La electrofiltre,
echipele de la SC GRIMEX Tg. Jiu continuă lucrul la sistemul de ţevi de alimentare cu cenuşă. Lângă băieţii lui se afla însuşi şeful lor, inginerul Cristian Stămătoiu. Tiranţii de susţinere a sistemului sunt montaţi toţi, iar acum se face legătura între electrofiltre şi instalaţia DSS. În care reziduurile lichide sunt solidificate. În interiorul clădirii DSS-ului s-au montat legăturile traseelor hidraulice dintre răcitorul de ulei, aflat afară, şi agregatele “Putzmeister”, Chiar în momentul acela şeful de echipă Dan Drăgănescu şi colegul său Ion Nicola, de la TIAB, efectuau o verificare amănunţită a legăturilor din panoul electric. înainte ca instalaţia să fie pornită. Răcitorul de ulei hidraulic, mi-a explicat ing. Bogdan Botezan, are o mare importanţă în procesul de obţinere a şlamului dens solidificat. În timpul operaţiunilor din DSS el ajunge la presiuni de peste 150 Bari, iar aducerea lui la temperatura iniţială este necesară, pentru a putea fi retrimis în circuit.

Comenteaza

Comenteaza