Directorul general CEH despre când se vor închide minele Lupeni și Lonea

1194

Viorel Stancu, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara:

” Renotificarea privind închiderea minelor Lupeni şi Lonea se referă la
încetarea activităţii de producţie, la ambele exploatări miniere, în 31 decembrie 2018 (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Europei privind ajutorul de stat pentru facili­tarea închiderii minelor de cărbune necompetitive – 2010/787/UE).
După 31 decembrie 2018 activitatea în subteran va continua cu lucrări de punere în siguranţă a zăcământului şi de evacuare utilaje şi materiale. Termenul prevăzut pentru finalizarea acestor activităţi este 31 decembrie 2020 pentru E.M. Lonea şi 1 iulie 2021 pentru E.M. Lupeni (dacă se va respecta întocmai graficul lucrărilor programate şi dacă nu vor surveni evenimente tehnice deosebite).
La E.M. Lonea, începând din anul 2021, vor începe lucrările de închidere a legăturilor subteran-suprafaţă. În paralel, se vor desfăşura lucrări de ecologizare/recultivare a suprafeţelor afectate de activitatea industrială. Aceste lucrări sunt eşalonate până la finele anului 2024.
La E.M. Lupeni, începând din 1 iulie anul 2021, vor începe lucrările de închidere a legăturilor subteran-suprafaţă. În paralel, se vor desfăşura lucrări de ecologizare/recultivare a suprafeţelor afectate de activitatea industrială. Aceste lucrări sunt eşalonate până la finele anului 2024”.

 

Comenteaza

Comenteaza