Fonduri nerambursabile pentru sport și cultură la Petrila

316

Conform Legii 350/2005 administrațiile locale, deci și Primăria Petrila, trebuie să acorde finanţare nerambursabilă, din fonduri publice proiectelor cluburilor sportive de drept privat, ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene, din oraşul Petrila care iniţiază şi organizează programe sportive de utilitate publică şi pentru activitaţile culturale organizate pe raza orașului.

Finanţările se pot acorda persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii, care activează în folosul comunităţii oraşului Petrila şi propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al oraşului Petrila.

Suma totală alocată proiectelor: 260.000 lei pentru activităţi sportive şi doar 41.000 lei pentru activităţi culturale, aprobate conform programului anual al finanţărilor nerambursabile aferent anului 2018.

Finanţarea se poate acorda numai pentru cheltuieli de pregătire (cantonamente), pentru participare (taxe închiriere teren/sala, transport ,cazare, masa), pentru achiziţionare de echipament sportiv sau pentru organizarea de competiţii oficiale (turnee finale, turnee internaţionale, etc.), în limita fondurilor existente.

Nu se acordă finanţare pentru salarii, cheltuieli de regie (energie electrică, canalizare, telefon, etc.).

Solicitantul va depune documentaţia prevăzută de ghid în două exemplare (original şi copie) la registratura primăriei, până la data de 21.05.2018 ora 10.00

Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face de către Comisia de evaluare, care va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris solicitanţilor neselecţionaţi motivele,neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

de Alina PIPAN

Comenteaza

Comenteaza