Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru CEH

314

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara. Este vorba de ajutorul de stat pentru închiderea minelor Lupeni si Lonea. Din ajutorul de stat urmeazã a fi plãtite contributiile angajatilor de la cele douã unitãti miniere.
“Suma care se aprobã ca ajutor de stat pentru minerit va genera niste venituri si cãtre dumneavoastrã (energeticieni – n.r.)”, a declarat, miercuri, la Mintia vicepremierul României, Viorel Stefan.
Ajutorul de stat are o valoare de 184.316 mii lei.
“Ajutorul de stat în sumã totalã de 184.316 mii lei pentru anul 2018, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordã potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final astfel: pentru produsul huilã energeticã livrat de unitãtile intrate în proces de închidere definitivã, ajutorul de stat în sumã de 116.537 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximã livratã de 247.300 tone si o putere calorificã minimã de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 138,83 lei;  pentru unitãtile intrate în proces de închidere definitivã se acordã ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli exceptionale în sumã de 67.779 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de productia curentã”, aratã documentul.
Acelasi vicepremier le-a promis angajatilor Complexului Energetic Hunedoara cã în sedinta de Guvern de sãptãmâna viitoare va fi aprobat un memorandum prin care se prelungeste perioada de acordare a serviciilor de sistem, pânã în toamnã.

“Este deja în circuit de avizare cu sanse foarte mari sã intre în sedinta de Guvern de sãptãmâna viitoare, dacã parcurge toatã birocratia, o altã hotãrâre de Guvern care sã prelungeascã serviciul tehnologic de sistem care expirã mâine (joi-n.r.) sã îl prelungim pânã în toamnã. Acesta garanteazã ponderea unei foarte mari din veniturile societãtii, o altã garantie cã vor fi fonduri suficiente pentru plata salariilor. În legãturã cu plata obligatiilor sociale nu este suficient sã prelungim acest serviciu de sistem, promovãm deja documentatie pentru a obtine o crestere a sumei alocate în contrapartidã cu acest serviciu. Aceste douã demersuri vã vor da garantia cã veti primi salariile la timp si vor fi plãtite si contributiile, inclusiv, cele restante”, a mai spus Viorel Stefan, vicepremierul României. Viceprim-ministrul a prezentat mãsurile pe termen scurt initiate pentru Complexul Energetic Hunedoara, si anume promovarea hotãrârii de guvern pentru prorogarea termenului de contractare a serviciilor de sistem pânã la 15 noiembrie 2018, când se trece la programul de iarnã si a hotãrârii de guvern pentru ajutor de stat la minele Lupeni si Lonea, hotãrâre care se aflã pentru avizare la Ministerul de Finante.  Pe termen lung, problemele CEH tin de strategia energeticã a României, care este în curs de elaborare.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza