Ilie Toma, deputat de Hunedoara: Noua Lege a Pensiilor va fi o lege clară

211

În cadrul audiențelor săptămânale, desfășurate la biroul parlamentar din Hunedoara, cetățenii sunt interesați de modificările legate de pensiile din sistemul public de pensii. Cum problemele cetățenilor sunt o prioritate încerc tot ce îmi stă în putere pentru a găsi soluții în rezolvarea acestora.

Una din problemele semnalate se regăsește în Legea 263/2010.

Drept consecință, se impune modificarea și completarea aliniatului 3, al articolului 1691 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, care prevede că ….. la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații.”

Împreună cu colegii mei deputați PSD de Hunedoara am supus atenției acest aliniat factorilor decidenți: președintelui Casei Naționale de Pensii, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, comisiilor din Parlamentul României și am inițiat o propunere pentru modificarea acestuia, astfel:

„…..La calculul punctajului mediu anual se utilizează stagiul de cotizare avut în vedere la stabilirea punctajului mediu anual aferent pensiei cuvenite sau aflată în plată, la data recalculării.”

Pe înțelesul tuturor, prin modificarea propusă, în calculul punctajului mediu anual, împărțirea se face la un numitor mai mic, în funcție de stagiul de cotizare, pentru ca valoarea pensiei să fie mai mare.

Am făcut o serie de interpelări, la Casa Națională de Pensii și la Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pe această temă, ultima fiind în luna februarie 2018, care reiterează clar dorința parlamentarilor hunedoreni de a propune temeiul legislativ care să corecteze micile neconcordanțe legislative create în decursul timpului și recorelarea Legilor 155/2016 și 192/2015.

Din răspunsurile primite, rezultă că se dorește ca noua lege a pensiilor să fie o lege clară, prin care să se găsească rezolvări menite să elimine nemulțumirile create de prevederile actuale, dar care să cuprindă și soluții legislative pentru situații tranzitorii, având în vedere că prin acestea vor fi afectate raporturi juridice născute sub vechea reglementare.

Pentru asta se impune parcurgerea unor etape:
  • evaluarea, în detaliu, a efectelor aplicării legislative prezente (echilibre, dezechilibre, inechități, disfuncționalități etc.);
  • analiza amănunțită a situației actuale a bugetului asigurărilor sociale de stat din punct de vedere al veniturilor și cheltuielilor;
  • stabilirea principiilor de bază ale noilor reglementări;
  • analizarea avantajelor și dezavantajelor (studiu de impact);
  • fundamentarea resurselor necesare implementării: tehnice, umane, materiale, pe care le implică aplicarea efectivă a noilor reglementări;
  • estimarea efortului financiar din prisma modificărilor în corelare cu alte schimbări preconizate ale legislației conexe din domeniul relațiilor de muncă și cel financiar-fiscal.

În situația în care aliniatul 3 din articolul menționat nu poate fi modificat, dorim ca formularea propusă spre modificare să fie introdusă în noua lege a pensiilor care, în acest moment, se află în stadiul de proiect.

Cum majoritatea persoanelor la care fac referință în interpelările mele, au o vârstă respectabilă, timpul fiind foarte prețios, voi rămâne preocupat de problemele semnalate de acestea.

Toma Ilie,

deputat de Hunedoara

Mihaela Mihai

Comenteaza

Comenteaza