În problema salubrizării / Primăria Petrila demarează un program de educare a populaţiei, Primăria Petroşani închiriază autocompactoare

445
de Alina PIPAN
Primăria Petrila a demarat procedurile pentru programul de conştientizare şi educare a populaţiei în vederea colectării selective. Cu toate că sună simplu, absolut fezabil, conştientizarea în rândul populaţiei este o muncă grea, de durată, care implică cheltuirea unor resurse.
Pe termen lung, beneficiile pentru comunitate sunt mari pentru că materialele reciclate vor reduce volumul de deşeuri depozitate. Deci, costurile pentru acest serviciu, materialele reciclabile pot fi valorificate, iar staţiile de depozitare vor fi mai curate şi mai uşor de amenajat.
Pentru a ajunge la performanţele societăţilor civilizate Petrila trebuie să îşi convingă cetăţenii de beneficiile depozitării selective, chiar dacă pentru o familie pare că este mai multă bătaie de cap. Dacă până acum gunoiul se arunca tot laolaltă, colectarea selectivă implică depozitarea pe fracţii, în saci galbeni pentru plastic şi metal, în saci albaştri pentru hârtie şi carton, iar în saci verzi sticla, şi depozitarea lor ca atare. Familiile de petrileni vor primi sacii pentru depozitare gratuit, iar în teren poliţia locală va trebui să verifice mai des respectarea depozitării.
La Petroşani selectarea pe fracţii se realizează sporadic, doar de foarte puţini cetăţeni, doar în câteva puncte din oraş. Pentru că nu se realizează colectarea şi depozitarea selectivă măcar la o parte însemnată a populaţiei, volumul de gunoi a crescut, iar colectarea şi transportul  gunoiului a devenit o corvoadă.
În acest sens Primăria Petroşani a deschis o procedură de licitaţie pentru închirierea unei autocompactoare cu capacitatea între 16 şi 24 mc, pentru transportul deşeuri menajere, cu şofer şi combustibil, pentru o perioadă de un an. Pentru că la deponeul ecologic de la Bârcea Mare se depune doar deşeul menajer rămas după colectare, partea organică, deşeurile colectate din Petroşani vor fi transportate tot la Horezu. Autocompactoarea va parcurge o distanţă de 250 km dus-întors până la depozitul de deşeuri din localitatea Horezu, şi va efectua 15 curse lunar.
Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat are în dotare 4 autocompactoare, dar din cauza numărului mare de deşeuri menajere care trebuie colectate din Petroşani se impune suplimentarea acestora, fiind necesare servicii de transport de deşeuri menajere prin închirierea unei autocompactoare care să deservească această activitate de salubrizare.

Comenteaza

Comenteaza