În vederea atragerii de fonduri europene prin POR / La Petrila se înfiinţează Serviciul de iluminat public

523
de Alina PIPAN

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltării a lansat în data de 8 ianuarie trei apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

Iluminat public cu bani europeni
Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban pot depune cereri de finanțare timp de 6 luni, începând cu 18 februarie, prin sistemul MySMIS2014. Valoarea proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 100.000 și 5 milioane euro, 85% fiind suportată din fonduri europene.
Ocazia nu este scăpată de administrația publică petrileană. Care a realizat deja un studiu de fezabilitate în acest sens, are 90 la sută din documentație deja pregătită în vederea depunerii cererii de finanțare. Un alt aspect precizat în documentația apelurilor de proiecte este faptul că administrația locală trebuie să aibă înființat un serviciu aparte cu personalitate juridică, care să administreze iluminatul public. La 90 de zile după obținerea finanțării, serviciul trebuie delegat sau activitatea lui concesionată prin licitație publică unui operator privat. Așadar, serviciul nu va încărca organigrama primăriei, ci va fi delegat ulterior obținerii finanțării.

Stâlpi de iluminat și pe centura Petrilei
„Este necesară înființarea acestui Serviciu de iluminat public pentru că vrem să aplicăm pe axa de finanțare în vederea creșterii eficienței energetice în iluminatul public. Ulterior gestiunea serviciului va fi delegată. Am scos deja proiectul în dezbatere publică. Pentru noi este o oportunitate fantastică pentru că putem reduce costul energiei electrice din sistemul public de iluminat foarte mult. Vor fi înlocuite toate lămpile din oraș cu cele din tehnologia nouă, cu LED, care consumă puțin, dar luminează mai mult. Avem în plan și extinderea iluminatului public pe centură, unde nu există, dar și pe străzile de la capete de linie. Vor fi schimbați și stâlpii de iluminat public, dar nu toți, pentru că nu putem să îi înlocuim pe cei care aparțin Enelului. Pentru înlocuirea stâlpilor vechi și instalarea unora noi am realizat deja documentația de intabulare cu aviz OCPI”, ne informează primarul Vasile Jurca.

Serviciu cu personalitate juridică și delegarea gestiunii
Prin H.C.L. nr. 35/2008 a fost înființat Serviciul de iluminat public din oraşul Petrila, iar ca modalitate de organizare, funcţionare și realizare a fost aprobată gestiunea directă. Activitatea acestuia este realizată de către Serviciul energetic, fără personalitate juridică, din cadrul Primăriei Petrila. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să procedează la reorganizarea compartimentelor funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale sau să facă procedurile legale pentru delegarea gestiunii.

Iluminatul public astăzi
Din 2012 până în ziua de astăzi la Petrila rețeaua de iluminat public a fost îmbunătățită de la an la an.  Dacă în 2012 erau 1.580 de stâlpi aparținând primăriei, în anul 2017 primăria avea instalați 2.236 stâlpi de iluminat, dintre care 1.617 ai Enelului, 619 ai primăriei.
În noiembrie 2017 Primăria Petrila a cheltuit 6.588 lei pentru 4 stâlpi ornamentali  L 280 cm, D 50 cm, E 27, Aluminiu + talpă din fontă dotat cu bec LED 30 w și cablu electric, iar alți 1.000 de lei au fost cheltuiți pe 4 lămpi multiled 80 W.
În 2016 se consumau 772.997 kWh, în scădere față de 2014, de exemplu, când consumul ajungea la 877.533 kWh, și după ce s-a investit pentru redecerea consumului de energie.
Proiectele propuse vor avea în vedere investiții publice care cuprind înlocuirea cu lămpi cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață a lămpilor vechi, consumatoare de energie, reabilitarea instalațiilor electrice (stâlpi, rețele etc.), instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public, crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane, utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) pentru proiecte finanțate din POR 2014–2020.

Comenteaza

Comenteaza