Încã o schimbare de directie / Minele Lonea si Lupeni mai „trãiesc” pânã în 2027

1380

Minele Lupeni si Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara intrã pe program de închidere. Închiderea pãrtilor neviabile din cadrul unitãtilor miniere ale CEH nu este valabilã, astfel cã s-a revenit asupra variantei oficiale, însã cu mici ajustãri. Unitãtile miniere Lonea si Lupeni vor fi închise pânã în anul 2027. De precizat este faptul cã activitatea minierã se va opri la Lupeni în luna decembrie a anului 2018.

“Am semnat ieri conventia cu domnul ministru prin care am prelungit activitatea la mina Lupeni pânã în luna decembrie 2018, iar pentru minele Lupeni si Lonea s-a mãrit limitã pânã la care pot fi închise definitiv de la 2024, pânã la 2027. De asemenea, în momentul separãrii activitãtii miniere de activitatea energeticã avem în vedere un contract ferm prin care cãrbunele sã fie preluat de la cele douã exploatãri care vor continua sã functioneze Livezeni si Vulcan cu recunoasterea costului de productie, pentru cã altfel apar probleme. Prezenta conventie devine obligatorie între cele douã pãrti, Ministerul Energiei si Confederatia Meridian – Sindicatul Muntele pânã în anul 2027. Am încercat sã ne luãm si o marjã de sigurantã dacã vor apãrea schimbãri la Ministerul Energiei”,  a declarat Darius Câmpean, presedintele Sindicatului Muntele.

Aproape douã luni s-a încercat schimbarea strategiei pentru CEH, însã în zadar. Consiliul Concurentei nu a agreat ideea închiderii bucãtilor neviabile din cadrul unitãtilor miniere.

“Nu se merge pe varianta închiderii pãrtilor neviabile. Acea variantã a cãzut dupã discutiile pe care le-am avut la Consiliului Concurentei. Consiliul Concurentei este interfata Comisiei Europene. Era o problemã în cadrul regulamentului pe baza cãrora se fac închiderile de mine referitoare la unitatea de productie”,  a mai spus sursa citatã.

Acum, urmeazã ca Guvernul sã aprobe ajutorul de stat pentru închiderea celor douã unitãti miniere, cu respectarea noului protocol.

“Noile mãsuri implicã niste etape. Înseamnã Hotãrârea de Guvern privind accesarea ajutorului de stat, avizul Bruxelles-ului care este garantat de Consiliul Concurentei, iar dupã aceea se pune în aplicare nouã directie”,  a mai spus Darius Câmpean. În plus, minerii vorbesc acum si de disponibilizãri, care sã se facã pe viitor, dacã va fi necesar, cu sume compensatorii, pentru cã si mina Lupeni si Lonea vor accesa ajutor de stat. „Aceastã variantã înseamnã accesarea de ajutor de stat si, desigur, asta implicã si concedieri colective, concedieri care se vor face dupã ce va fi adoptatã hotãrârea de guvern care  va reglementa folosirea acestui ajutor de stat. Noi va trebui sã venim în comisia de negociere si sã modificãm Contractul Colectiv de Muncã, ce, la ora actualã, nu prevede nimic pentru concedierile colective. Noi vom face asa fel încât oamenii sã beneficieze de plãti compensatorii”, a mai adãugat presedintele Sindicatului Muntele. Primele concedieri colective ar putea fi fãcute abia în urmãtoarele luni, dar se vor face si angajãri pe locurile rãmase vacante la Vulcan. Minerii vor apoi sã notifice Bruxelles-ul cu privire la întelegerea la care au ajuns si la care si-au pus semnãtura mai multi oameni. „Aceste lucruri le-am fãcut cu ajutorul colegilor mei din cadrul Sindicatului Muntele. Ei m-au sprijinit. De asemenea, am  avut un mare sprijin în persoana domnului Ion Popescu, presedintele Confederatiei Meridian. Un alt mare sprijin ne-a fost domnul Purcaru, din cartea C.A. al CEH, care, pe parte de minerit, a venit cu argumente si a participat la toate discutiile noastre. De asemenea, i-am avut alãturi pe parlamentarii  Nistor si Resmeritã si vreau sã îi multumesc presedintelui Consiliului Concurentei si domnului ministru Toma Florin Petcu”, a conchis Darius Câmpean.

1-1

Notificarea va ajunge la Bruxelles

Presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara, Stamin Purcaru, sustine cã nouã strategie are mari sanse de a fi aprobatã de Consiliul Concurentei si Comisia Europeanã.

“Toatã echipa mergeam pe varianta de pãrti de mine si a fost tot ce s-a putut ca demers clarifica pânã acum. Consiliul Concurentei nu a respins acea variantã, dar acesta este un demers al ministerului Energiei. Au fost discutii cu dânsii, au fost întrebãri, dar nu are treabã cu Consiliul Concurentei. Se vor închide minele Lupeni si Lonea pânã în 2027 si aceasta este solicitarea care credem cã va fi convenitã cu Consiliul Concurentei si Comisia Europeanã”,  a declarat Stamin Purcaru, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara.

Ajutorul de stat urmeazã a fi acordat Complexului Energetic Hunedoara în baza unei hotãrâri de Guvern. Guvernul va aproba în sedintã proiectul care prevede închiderea a douã unitãti miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

Hotãrârea privind aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017 se aflã pe agenda Ministerului Energiei. Proiectul prevede alocarea sumei de aproape 200 de milioane de lei pentru închiderea celor douã unitãti miniere necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. este vorba de minele Lupeni si Lonea. Oficialii ministerului de resort aratã care sunt motivele pe baza cãrora s-a luat decizia închiderii celor douã unitãti miniere.

“Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive si Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, în urma analizei situatiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara- S.A., denumitã în continuare CEH S.A. s-a stabilit cã din cele patru exploatãri miniere aflate în structura sa este necesar sã intre în program de închidere, douã unitãti miniere si anume Exploatarea Minierã Lonea si Exploatarea Minierã Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH S.A. a întocmit Planul de închidere si documentatia de finantare a costurilor de închidere pentru cele douã exploatãri miniere. Aceste documentatii au fãcut obiectul notificãrii transmise Comisiei Uniunii Europene. Decizia s-a luat ca urmare a faptului cã a scãzut cererea de cãrbune ca urmare a dezvoltãrii productiei de energie electricã regenerabilã situatie constatatã în perioada 2011-2016; a scãzut considerabil pretul de vânzare al cãrbunelui pe piata internationalã si implicit în România; calculul indicatorilor tehnico-economici pentru cele douã unitãti miniere constând în rezervele de cãrbune, rezervele deschise si ponderea acestora în totalul rezervelor de cãrbune, calitatea cãrbunelui extras, productivitatea muncii, costul unitar de productie au demonstrat cã acestea nu sunt viabile. CEH S.A va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor douã mine necompetitive asigurând evidente contabile precise si separate pentru fiecare dintre cele douã unitãti care beneficiazã de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentatã în conformitate cu Decizia 2010/787/UE si Decizia Comisiei Europen nr. C (2016) 7719 final. Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, monitorizarea aplicãrii Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei. Ministerul Energiei monitorizeazã nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune care beneficiazã de ajutor sã nu fie mai mic decât preturile cãrbunelui de o calitate similarã provenit din terte state”, mai aratã documentul.

Ce spune regulamentul 787?

În baza regulamentului 787 care reglementeazã închiderea minelor neviabile este necesarã separarea activitãtii. “Toate ajutoarele primite de întreprinderi sunt indicate în contul de profit si pierderi ca element distinct de venituri, separat de cifrã de afaceri. Întreprinderile care beneficiazã de ajutor în temeiul prezentei decizii si care continuã sã desfãsoare activitãti comerciale sau sã functioneze dupã închiderea partialã sau totalã a unitãtilor lor de productie a cãrbunelui pãstreazã evidente contabile exacte si distincte pentru fiecare dintre unitãtile lor de productie a cãrbunelui si pentru alte activitãti economice care nu sunt legate de extractia cãrbunelui. Ajutorul acordat în temeiul prezentei decizii se gestioneazã în asa fel încât sã nu existe posibilitatea transferãrii acestuia cãtre alte unitãti de productie a cãrbunelui care nu fac parte din planul de închidere sau cãtre alte activitãti economice ale aceleiasi întreprinderi”, aratã regulamentul 787.

Operatorul economic Societatea Complexul Energetic Hunedoara- S.A – ce desfãsoarã în principal activitãti în domeniul energetic a prevãzut în Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 suma de 198.830 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru închideri mine necompetitive.

Monika BACIU
Diana MITRACHE

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza