Încurcate-s cãile gunoaielor / Hunedoara – în pragul de a returna 50 de milioane de euro

529

Licitatii anulate de CNSC si contestate la Curtea de Apel Alba Iulia. Contracte de urgentã, anulate de CNSC si o bãtãlie nesfârsitã pe gunoiul din Hunedoara. Asa ar putea fi caracterizatã, pe scurt, situatia cu care se confruntã judetul Hunedoara în ceea ce priveste deseurile.

Judetul Hunedoara se aflã în pragul de a returna 50 de milioane de euro din cauza unor greseli repetate. Deponeul ecologic de la Bârcea Mare nu este functional nici dupã doi ani de la finalizarea lucrãrilor. Consiliul Judetean Hunedoara a încercat în repetate rânduri sã desemneze un operator care sã administreze deponeul ecologic de la Bârcea Mare, însã fãrã succes. Nici varianta de URGENTà Consiliului Judetean Hunedoara nu a functionat, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor dispunând anularea rezultatului procedurii prin care Supercom SA a fost desemnatã de cãtre CJ Hunedoara, pentru o perioadã determinatã, ca titular al contractului de „Servicii de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare, judetul Hunedoara”. Liberalii reactioneazã.

“Licitatia pentru desemnarea unui operator este blocatã de contestatii împotriva Caietului de sarcini, deci nici mãcar nu s-a ajuns la momentul depunerii de oferte. Institutia Prefectului a declarat „o potentialã stare de urgentã”, iar CJ Hunedoara a demarat procedura de atribuire directã, desemnând ca operator temporar o firmã din Bucuresti, patronatã de un fost senator PSD. La circa o lunã dupã ce Supercom SA a început exploatarea deponeului, a statiei de tratare mecano-biologicã si a statiei de sortare de la Bârcea Mare, dupã ce a încheiat contracte de servicii cu aproape toate primãriile din judet, iatã cã procedura organizatã de cãtre CJ Hunedoara a fost anulatã de cãtre CNSC”, aratã un comunicat al PNL Hunedoara.

Liberalii cer demisia presedintelui CJH, Mircea Bobora, din cauza situatiei cu care se confruntã judetul.  “Dincolo de scãderea încrederii populatiei în institutia Consiliului Judetean din motive de incapacitate managerialã, ceea ce nu mai surprinde pe nimeni în actualul context politic, riscãm importante corectii financiare din partea Uniunii Europene pentru nerespectarea graficului de derulare a proiectului. Asta fãrã a aduce în discutie varianta ca deponeul sã fie compromis, deoarece el nu va putea fi predat în starea de “curat”, nou”, viitorului operator, asa cum se specificã în Caietul de sarcini. Solicitãm presedintelui CJ Hunedoara, Mircea – Flaviu Bobora, sã demisioneze înainte ca nefastele consecinte ale incapacitãtii sale sã afecteze si mai grav populatia judetului Hunedoara”, mai aratã comunicatul PNL.

Greseli cu repetitie

Nu este pentru prima datã când anumite greseli din caietul de sarcini duc la anularea licitatiei. La începutul acestui an, CNSC a obligat Consiliul Judetean Hunedoara sã refacã documentatia de atribuire în cadrul contractului de „Delegarea prin concesiune a serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare, judetul Hunedoara”. Mai multe clauze din contract au fost contestate, iar CNSC a dat câstig de cauzã contestatarilor. “Obligã U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA ca, în cadrul aceluiasi termen dispus anterior, sã aducã la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati modificãrile intervenite în cuprinsul documentatiei de atribuire prin publicarea acestora în SEAP, în cuprinsul unei erate întocmitã în conformitate cu art. 53 alin. (1) si (2) din HG nr. 867/2016, care sã continã informatiile precizate anterior si sã continue procedura de achizitie publicã”, arãta decizia CNSC de la începutul acestui an.

Oficialii Consiliului Judetean Hunedoara sustin cã asteaptã motivarea Consiliului National al Contestatiilor.  “CNSC a afisat aceastã decizie, dar motivarea nu a venit. Noi asteptãm motivarea sã vedem ce spune, pentru cã în momentul acesta avem douã  variante. Ei ne cer sã anulãm procedura, reevaluând oferta câstigãtoare. Lucrurile decurg normal, contractul nu este anulat, deseurile se depun în continuare. În momentul când primim motivarea scrisã si vedem ce anume ne cer sã facem avem douã cãi: una ar fi sã rãspundem în 15 zile CNSC-ului explicând care au fost criteriile în baza cãruia am atribuit contractul. Din momentul acesta sunt încã douã variante: sã rãmânã cum am stabilit noi, CNSC-ul nemaiavând nicio opozitie si a doua variantã este ca Girexim sã facã încã o contestatie  dacã noi vom da Supercomului. Dupã ce vedem motivarea CNSC-ului, dacã noi considerãm cã CNSC ne cere lucruri care depãsesc limita bunului simt avem varianta sã actionãm la Curtea de Apel de la Alba”, a declarat Dan Stoian, administratorul public al judetului Hunedoara.

Potrivit lui Stoian, decizia CNSC nu suspendã activitatea de colectare si depunere a gunoiului la deponeul de la Bârcea Mare. Gunoiul a ajuns si la Curtea de Apel Alba Iulia.

“La licitatia de desemnare a operatorului care prima datã a fost anulatã de CNSC, am refãcut caietul de sarcini, Retim a contestat, din nou, CNSC a spus cã avem noi dreptate, iar Retim a dat în judecatã la Curtea de Apel Alba pe cei de la CNSC. Curtea de Apel a dat cã dispune în parte remedieri, dar nici pânã în ziua de azi nu existã motivarea, ca sã stim ce avem de fãcut. Noi am fost parte în proces ca sã sustinem decizia CNSC. Suntem blocati cã CNSC-ul va trebui sã revinã. Noi functionãm în continuare, cã nu avem ce sã facem. E o situatie de urgentã si trebuie sã depunem, în continuare, gunoiul”, a mai spus sursa citatã.

Retim a câstigat si la Curtea de Apel Alba Iulia. Astfel, instanta a mentinut, partial, decizia CNSC prin care Consiliul Judetean Hunedoara era obilgat sã refacã caietul de sarcini.

“Admite în parte plângerea formulatã de petenta S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. cu sediul social în Timisoara, str. Oituz, nr. 3A, jud. Timis si sediul procesual ales la SPARL Rãdulescu & Musoi din Bucuresti, str. Dr. Grigore Mora, nr. 31, sector 1, având CUI 9112229 în contradictoriu cu intimata U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara si în consecintã: Modificã în parte Decizia nr. 311/C7/2988/81 din 09.02.2017 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor în sensul cã obligã autoritatea contractantã U.A.T. Judetul Hunedoara si la refacerea documentatiei de atribuire în componenta referitoare la Studiul de fundamentare, prin prezentarea unei analize economico-financiare matematic justificatã prin calcule, cu luarea în considerare a tarifelor maximale si a veniturilor din punct de vedere al asigurãrii echilibrului între venituri si costuri, respectiv al asigurãrii fezabilitãtii financiare si economice a contractului. Mentine în rest decizia atacatã”, aratã solutia Curtii de Apel Alba Iulia. Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Mircea Bobora, nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere cu privire la nouã crizã a deseurilor cu care se confruntã judetul Hunedoara.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza