Între 20.000 si 100.000 de euro pentru studiile privind închiderea minelor

295

Între 92.500 si 432.300 de lei alocã Complexul Energetic Hunedoara pentru întocmirea unor studii privind închiderea minelor Lonea si Lupeni. Societatea energeticã a scos la licitatie contractul denumit “servicii de proiectare cu titulatura „Proiecte Tehnice de executie lucrãri de Închidere si Ecologizare pentru sucursalele EM LONEA si EM LUPENI – Sectiunea Închideri Lucrãri Miniere Subterane – anul 2018 ÷2021”.
„Pentru îndeplinirea acordului cadru, contractantul se obliga sã întocmeascã în fiecare an documentatiile de proiectare (PT) solicitate prin caietul de sarcini, în baza documentatiilor (PIA, PT pt anul 2017) detinute de CEH –SA. Contractantul se obliga sã întocmeascã toate documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor – prevãzute în caietul de sarcini – pentru documentiile PT întocmite pentru fiecare sucursalã. Operatorul economic va putea solicita clarificãri cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractantã rãspunzând în mod clar si complet tuturor solicitãrilor de clarificare / informatiilor suplimentare, cu 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor”, aratã anuntulde achizitie.
Potrivit procedurii, societatea care va realiza proiectarea va încheia un acord cadru cu Complexul Energetic Hunedoara pe o perioadã de 42 de luni. Proiectantul va lucra pe baza proiectelor deja întocmite, urmând ca acestea sã fie reactualizate. Proiectantul va realiza o documentatie distinctã pentru fiecare unitate minierã inclusã în programul de închidere. Pânã în data de 27 martie, firmele de profil pot depune ofertele.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza