La 90 de ani de la dezvelirea Mausoleului „Eroilor” din Lonea / Tragica epopee a celor doi eroi necunoscuţi

233

Despre istoricul Mausoleului „Eroilor” din Lonea (în relatările epocii apare scris când monument, când mausoleu), dezvelit cu mare pompă la 5 iunie 1924, am mai scris, întreaga poveste urmând a o publica, alături de altele la fel de inedite, într-un viitor volum. Astăzi, provocat de reportajul lui Mihai Barbu, voi publica relatarea scrisă de preotul greco-catolic Virgil Pop a tragicei epopei a celor doi eroi necunoscuţi, care-şi dorm somnul de veci, sub acest monument. De ce necunoscuţi, veţi afla mai la vale.

„Epopeea tragică
În focul luptelor grele din luna septembrie 1916 urmate pre Jiu, doi soldaţi din armata română fură transportaţi şi aşezaţi la o casă din apropierea fabricii de cărămidă din Lonea. Unul era deja mort, iar celălalt grav rănit. Pe lângă toată străduinţa unor locuitori vecini, de a-l nutri, îngriji şi de a-l mântui baremi pe acesta pentru viaţă, a treia zi a decedat şi al doilea soldat. Dar se începură luptele grele, cari au durat săptămâni de zile. Armata română, fiind sub foc şi în retragere, n-a avut timp să-i transporte de aici ori baremi să-i îngroape, ci aproape 3 săptămâni de zile au stat aceşti soldaţi eroi neîngropaţi, şi dând peste ei, jandarmii maghiari au constrâns pe sătenii Ineăşel Lepădat şi Chir Petru să-i îngroape, punându-le în vedere o plată oarecare, ceea ce nicicând nu li s-a dat.

Exhumarea
În dimineaţa zilei Eroilor din acest an (1924 – n.a.), la oarele 6’15’’ s-a început exhumarea eroilor necunoscuţi prin asistenţa medicului Dr. Şandor, delegat al medicului de circumscripţie, şi Traian Bârsan, funcţionar, ca delegat al Direcţiunii Minelor din localitate, însoţit de Gh. Marcuş, funcţionar auxiliar. Abia s-a început săpătura şi la cap s-a dat de o piatră, care probabil a fost pusă de semn mormântului, dar cu vremea fu îngropată sub pământ. La o adâncime de abia 80 cm, s-au aflat oasele antebraţelor celor doi soldaţi, apoi două bucăţi cranii cu părul în putrefacţie, apoi s-au aflat, rând pe rând, şi celelalte osăminte, toate în poziţie culcată naturală. La adâncimea de un metru s-a dat deja de vatra mormântului aşternută cu fân pornit în putrezire.

Cine sunt eroi?  
Comisia de exhumare a cercat cu cea mai mare atenţie după obiecte de pe care să poată constata identitatea eroilor. Dar s-au găsit numai nişte resturi de haine militare, în care au fost învăluiţi şi înmormântaţi (fără sicriu). S-au aflat nasturi, parte de palton militar, parte de la vreo pânză de cort militar: s-a mai aflat o tabacheră de tinichea, ruginită, dar goală, şi o cutie cu chibrite, care erau, ce e drept, umede şi pălite, dar încă în stare bună. S-a mai aflat ceva obiect de metal, de pe care nu s-a putut constata sigur ce a fost anume: se dă cu socoteala că a putut fi o parte constituantă din o puşcă militară. În sfârşit, s-a aflat o bucăţică de lumină colorată, dar în stare bună; se vede că aceşti eroi au avut aproape vreun vecin bun şi evlavios care le-a aprins o lumină, cu care s-au şi îngropat.
Aşadară, nu s-a putut afla nici un obiect de pe care să se poată stabili identitatea soldaţilor eroi”.

de Marian BOBOC

Comenteaza

Comenteaza