La Petrila / Etapa a treia de reabilitare străzi

265

Primăria Petrila pregătește proiectarea, documentațiile topo și studiile pentru a treia parte a programului de asfaltare.
Doar pentru documentațiile și studiile aferente Primăria Petrila a plătit anul acesta 118.674 lei.
Conform noilor norme în vigoare, orice trebuie reabilitat trebuie mai întâi intabulat. Așadar, singurele străzi și imobile pe care o administrație locală le are intabulate sunt cele pe care le-a reabilitat sau urmează să le reabiliteze.
Pentru partea a treia a programului de reabilitare a fost dată în lucru documentația topo-cadastrală de specialitate. Vor fi întocmite documentații în vederea înscrierii în cartea funciară pentru alei, străzi, drumuri și parcări, situate în intravilanul orașului, amplasate pe 26 de locații diferite.
Documentațiile includ ridicare topografică de detaliu, identificare imobile, identificare cu pozițiile din HG 1352/2001 şi HG 839/2009, reglementarea situației juridice a imobilelor, finalizată cu înscrierea în cartea funciară. Imobilele vizate sunt două tronsoane din strada 8 Martie, zona canalului Ludului, o parcare în strada 8 Martie, zona blocului 28, un tronson din strada Minei în zona blocului 40, două imobile, parcări, pe strada Alexandru Sahia în zona blocului 1 și zona garajelor, trei tronsoane ale străzii Alexandru Sahia, o alee de acces la blocul nr. 3 de pe strada Alexandru Sahia, trei parcări pe strada Tudor Vladimirescu, trei tronsoane din strada Tudor Vladimirescu și o alee de acces la bloc 39 pe strada Tudor Vladimirescu, un tronson din strada I.D. Sîrbu în zona bloc 30, trei tronsoane din strada Lunca, un tronson din strada Republicii zona nr. 255-257, un tronson din strada Tăii, două tronsoane ale străzii Tineretului și strada 6 August.
Documentațiile topo au fost estimate la 33.674 lei. Acestea vor fi completate cu studiile de fezabilitate pentru fiecare dintre obiective, estimate la 85.000 lei.

Comenteaza

Comenteaza