La Petrila, obiective noi aprobate la finanțare pentru perioada 2017- 2020

916
de Alina PIPAN

Primarul Vasile Jurca rămâne pe linia investițiilor în infrastructura de transport și cea educațională, investiții cu riscuri minime, care răspund unei nevoi imediate a populației, ușor și rapid de implementat. Astfel, a cerut și a obținut finanțare pentru construirea unor grădinițe și asfaltarea unor drumuri. În total programele finanțate din fonduri guvernamentale însumează 12.554.617 lei.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, Ministerul Dezvoltării finanțează 8 proiecte infrastructurale la Petrila, după cum urmează:  construire Grădiniţă cu program normal 5 grupe Lonea-Ana Colda – 2.087.948 lei; construire Grădiniţă cu program normal 6 grupe – I.D. Sîrbu -2.302.745 lei; asfaltare strada Cărbunelui – 275.830 lei; asfaltare strada Dacilor – 364.470 lei, asfaltare strada Lunca – 658.840 lei; asfaltare strada Parângului – 834.106 lei; modernizare strada Prundului, str. Florilor și Aleea de la bl.1 str. Republicii – 1.898.330 lei, reparaţii și modernizare străzi, trotuare şi parcări în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei și Alexandru Sahia – 4.132.348 lei. O parte dintre aceste proiecte au fost deja realizate, altele urmează a fi scoase la licitaţie.

Contractele pentru noile finanțări trebuie să se încheie până în data de 31 decembrie 2017. Pentru ca acest lucru să se întâmple administrația locală din Petrila trebuie să trimită documentația completă până la data de 30 noiembrie 2017. În acest sens, pentru noile proiecte, Primăria Petrila trebuie să aloce partea ei de finanțare și să realizeze documentația tehnico- economică, devizul general. Pentru lucrările existente se pretinde expertiza tehnică, auditul energetic, studiul topo, certificat de urbanism, aprobarea indicatorilor tehnico-economici în consiliul local, asigurarea finanțării pentru pertea care nu este decontată de PNDL ( obținerea și amenajarea terenului, studii de fezabilitate, studii de teren, studii de specialitate, expertize tehnice și audit energetic, asistență tehnică, consultanță, autorizații, active necorporale, cheltuieli conexe, comisioane, cheltuieli pentru probe tehnologice). Pentru obiectivele de investiții în continuare, definite ca obiective care sunt la stadiul de documentație tehnică, trebuie să se pregătească o adresă de înaintare, certificatul de urbanism, HCL cu indicatorii tehnico/ economici actualizați, contractele de achiziții publice.

Comenteaza

Comenteaza