Loviturã datã pensionarilor mineri din Valea Jiului

1249

Deputatii PSD din judetul Hunedoara au votat împotriva pensionarilor mineri. Acestia au dat aviz negativ pentru un proiect de lege care trebuia sã restabileascã echitatea în rândul pensionarilor mineri din Valea Jiului.
Proiectul de lege privind PL 267/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind  sistemul unitar de pensii publice a fost respins. 261 de deputati au fost prezenti, iar 172 au votat pentru respingerea acestui proiect de lege. Doar  59 de deputati au votat împotrivã, iar 30 s-au abtinut.  Toti deputatii PSD au fost pentru respingerea proiectului de lege.
Din cei sase deputati hunedoreni, doar unul a sustinut proiectul de lege. Lucian Heius (PNL) a fost singurul parlamentar hunedorean care nu  a votat pentru respingerea proiectului de lege.  Patru deputati PSD si un deputat ALDE au votat pentru respingerea acestui proiect de lege. De altfel, toti deputatii PSD prezenti au votat pentru respingerea  proiectului care ar fi trebui sã le facã dreptate pensionarilor mineri din Valea Jiului. Parlamentarii hunedoreni care au votat pentru respingerea proiectului de lege au fost Laurentiu Nistor (presedintele PSD Hunedoara), Natalia Intotero, Ilie Toma (fost director al Casei de Pensii Hunedoara), Sorin Marica si Marius Surgent.

Proiect initiat de un senator PNL
Proiectul de lege a fost initiat de Carmen Hãrãu (PNL), actualmente senator. Modificãrile propuse în proiect ar fi trebuit sã  aducã echitate în rândul pensionarilor mineri. “Pensionarii sistemului public care au desfãsurat activitãti în unitãtile miniere încadrate în grupa I de muncã potrivit  legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, si/sau activitãtI încadrate în conditiile speciale de muncã în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 privind  sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale au beneficiat de recalcularea punctajelor anuale la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile  complete de cotizare pre vãzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ulterior prin modificãri succesive ale legislatiei în vigoare, pensionarii sistemului  public de pensii care au desfãsurat activitãti în unitãti miniere si ale cãror drepturi de pensie s-au stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, au beneficiat de reducerea stagiilor de cotizare de la 30 la  20 de ani si recalcularea drepturilor de pensie  stabilite dupã 1 ianuarie 2011”, aratã senatorul Carmen Hãrãu în expunerea de motive.
În urma modificãrilor aduse legii, pensionarii mineri din Valea Jiului au fost nedreptãtiti, iar prin propunerea initiatã de senatorul liberal, se dorea eliminarea acestor  inechitãti.
“Având în vedere cã desi pensionarii sistemului public de pensii care au desfãsurat activitãti în unitãti miniere au fost  în situatii identice, iar recalcularea prevãzutã de Legea nr. 192/2015 pentru completarea  legii nr. 263/2010 se  realizeazã prin  utilizarea la determinarea punctajului mediu  anual a stagiilor complete de cotizare esalonate în anexa nr. 5 la lege este evident cã se creeazã o discriminare între  pensionari apartinând aceleiasi categorii. Noua reglementare are în vedere recalcularea  pensiilor stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011 pe baza stagiului minim de cotizare de 20 de ani, utilizat la stabilirea initialã a pensiei”, mai aratã  senatorul în expunerea  de motive.  Camera Deputatilor a avut votul final pe marginea acestei propuneri.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza