Mai putine accidente de muncã în minele de la CEH

493

Numãrul accidentelor de muncã de la unitãtile miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara a scãzut în ultima perioadã. Oficialii Ministerului Energiei subliniazã cã una din prioritãtile conducerii Complexului Energetic Hunedoara este mentinerea securitãtii locurilor de muncã.

„Se constatã o scãdere în ceea ce priveste numãrul accidentelor de muncã înregistrate în anul 2017 comparativ cu aceeasi perioadã a anului precedent. Totodatã, conducerea CEH precizeazã cã asigurarea mãsurilor privind sãnãtatea si securitatea în muncã reprezintã una dintre preocupãrile permanente si active pe care societatea le are în vedere. Astfel, pentru a asigura securitatea si sãnãtatea lucrãtorilor sunt luate mãsuri tehnice si organizatorice la toate locurile de muncã, se efectueazã controale de cãtre persoanele responsabile, atât la locurile de muncã active cât si la cele inactive si se iau mãsuri din timp pentru prevenirea unor evenimente nedorite”, aratã Ministerul Energiei. Si conducerea societãtii sublinia faptul cã una din prioritãti a fost securitatea angajatilor care îsi desfãsoarã activitatea în unitãtile miniere.

“Ca prioritate, a fost si este asigurarea securitãtii personalului la toate locurile de muncã si în special în subteran (minele din Valea Jiului au atmosfere potential explozive)”,  a declarat, în urmã cu aproximativ o lunã de zile, Mihael Melczer, directorul general al CEH.  Societatea s-a confruntat cu probleme grave. La începutul anului s-a dispus sistarea temporarã a activitãtii de la mina Lonea. “Societatea fiind într-o situatie dramaticã, nemaiîntâlnitã, au fost necesare mãsuri exceptionale si în acest sens prin decizia consiliului de administratie am trecut la actiuni care au pus în prim plan asigurarea securitãtii personalului în conditiile reducerii activitãtii din lipsa fondurilor pentru a sustine productia de cãrbune a fost sistata temporar activitatea de productie la mina Lonea; a fost opritã activitatea la locurile de munca unde nu s-a putut asigura securitatea lucrãtorilor, s-a trecut la un program ITA – întreruperea temporarã a activitãtii: aproximativ jumãtate din efective, functie de decizia conducãtorilor sucursalelor au trecut în programul ITA, adicã 2 zile în luna ianuarie consemnare la domiciliu cu 75% din drepturile salariale. Acest program nu a afectat productia minierã si nici producerea si livrarea de energie electricã, energie termicã”, a mai spus directorul general.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza