Mihael Melczer: „Eliminãm orice posibilã fraudã, spagã”

303

Conducerea Complexului Energetic Hunedoara a stabilit care vor fi criteriile în baza cãrora se vor realiza angajãrile de la mina Vulcan. Consiliul de Administratie a aprobat, în urmã cu o lunã, angajarea a 100 de persoane la mina Vulcan. Este vorba de personal direct productiv, pentru subteran.

“Au fost stabilite criteriile si probele astfel încât sã nu mai existe suspiciuni de fraudare. Sunt mai multe criterii în functie de fiecare meserie, sunt mineri, lãcãtusi, electricieni, toti pentru subteran. Vom face în asa fel încât sã eliminãm orice posibilã fraudã, spagã”, a declarat Mihael Melczer, directorul general al CEH. Angajarea personalului se va face pe o duratã determinatã de 6 luni, cu o perioadã de probã de maxim 15 zile. “Detalii privind conditiile de participare, documentele necesare si alte date privind organizarea si desfãsurarea concursului sunt publicate pe pagina de web a societãtii www.cenhd.ro, sectiunea Cariere, Anunt angajare, si vor fi afisate si la sediul S. CEH-SA si al sucursalei E.M. Vulcan. Concursul se va desfãsura începând cu data de 07.04.2017 ora 8.00 si va consta într-o probã scrisã”,  mai aratã cei de la CEH.

Lipsa de personal se resimte acut în sectorul minier. Multi dintre angajati au iesit la pensie, astfel s-a luat decizia de a încadra alte persoane pe posturi. Ultimele angajãri de la CEH dateazã din anul 2014, iar acestea au fost puse sub semnul întrebãrii. Rapoartele au scos la ivealã mai multe nereguli, zeci de persoane fiind angajate fãrã niciun fundament.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza