Mihael Melczer: “La CEH a fost o structurã ermeticã, cu carapace închisã”

296

Asa caracterizeazã directorul general al societãtii structura organizatoricã. Sunt persoane care de-a lungul anilor s-au aflat tot pe aceleasi functii, iar acum este nevoie de o revitalizare. Verginica Popescu, a fost demisã din functia de director financiar, locul acesteia a fost preluat de Carmen Pãlãceanu.

“Am schimbat-o pe doamna Verginica Popescu, am convins-o sã ocupe alt post. Carmen Pãlãceanu îi va tine locul în mod  natural”, a declarat  Mihael Melczer, directorul general al CEH.  Potrivit acestuia, fostul director financiar nu a comis abateri. Totodatã, acesta caracterizeazã  structura organizatoricã ca fiind una ermeticã.

“Structura organizatoricã de la CEH a fost una ermeticã, cu o carapace închisã. Când intrai acolo era un alt univers, se intra într-o altã lume. Lucrurile trebuie schimbate”, a mai subliniat sursa citatã. Sãptãmânile trecute din functie a fost schimbat si Mihai Stoicescu, directorul commercial al societãtii. Locul sãu a fost preluat, prin concurs, de Cãlin LAza, fostul manager al Spitalului Judetean de Urgentã Deva.

CV-urile dovedesc structura ermeticã

CV-urile fostilor directori ai Complexului Energetic Hunedoara dovedesc cã societatea energeticã a functionat pe baza unei structuri ermetice. Verginica Popescu a ocupat de-a lungul anilor mai multe functii de conducere. Pentru prima datã când a preluat postul de director economic a fost în anul 2001, în cadrul fostei Companii Nationale a Huilei. Potrivit CV-ului, în perioada 2001- 2009 aceasta a ocupat functia de director economic în cadrul CNH.

“Activitãti si responsabilitãti principale – ajutã directorul general al companiei la conducerea operativã, la ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului de Administratie si Adunãrii Generale a Actionarilor – C.N.H.-S.A. si deciziilor directorului general al companiei ;  – coordoneazã activitatea financiar – contabilã de la subunitãtile C.N.H.-S.A.;  – asigurã întocmirea si supunerea spre aprobare a bilantului contabil, bugetului de venituri si cheltuieli si contul de profit si pierderi în conformitate cu actele normative în vigoare. Efectueazã analize financiar – contabile pentru domeniile de activitate ale companiei si rãspunde de folosirea rationalã a rezultatelor obtinute si punerea în valoare a tuturor resurselor materiale si umane din unitãtile subordonate”, aratã CV-ul acesteia.

În perioada 17.03.2009 – 24.06.2009, Verginica Popescu ajunge contabil sef la EM Vulcan, iar apoi în perioada 24.06.2009 – 01.01.2013 se reîntoarce director economic la CNH.  Între 01.01.2013 – 01.08.2013, Verginica Popescu ocupã functia de director economic în cadrul Societãtii Nationale a Huilei, iar apoi între  01.08.2013 – 28.05.2014 – 15.10.2014 ocupã functia de contabil sef. Verginica Popescu devine consilier de specialitate al directorului general al Complexului Energetic Hunedoara în perioada 15.10.2014 – 19.02.2015. Din data de 19.02.2015 si pânã ieri, aceasta a ocupat postul de director financiar al Complexului Energetic Hunedoara.

Monika BACIU

http://cronicavj.ro

Comenteaza

Comenteaza