Minele se închid. Ce se întâmplã cu tinerii?

285

Minele din Valea Jiului se închid rând pe rând. Dacã în anii 1990 în sistemul minier din Valea Jiului lucrau peste 70.000 de mineri, acum sunt mai putini de 3000. Un parlamentar bucurestean vrea sã afle de la Ministerul Educatiei care sunt planurile pentru tinerii din aceastã zonã.
“În Valea Jiului, în anii 1990, existau 15 mine de huilã. Astãzi, doar patru mai sunt folosite pentru exploatare, dar si acestea se vor închide în 2024, respectiv 2027. Cert este cã, în viitorul apropiat, locuitorii din Valea Jiului – în special persoanele tinere, nu vor mai putea sã se bazeze pe minerit ca slujbã principalã în aceastã zonã. Astfel, este nevoie ca pentru persoanele tinere sã existe solutii alternative în învãtãmânt/instructaj, iar pentru persoanele mai în vârstã existã nevoia de a gãsi solutii pentru reconversia profesionalã. Asadar, din punctul de vedere al Ministerului Educatiei Nationale, vã rog sã mã informati dacã existã o strategie coerentã la nivelul Universitãtii din Petrosani: de dezvoltare a unei curricule care sã vinã în întâmpinarea nevoilor studentilor de a se integra dupã absolvire pe o piatã de muncã? De a oferi cursuri de reconversie profesionalã pentru minerii care s-au pensionat sau urmeazã sã se pensioneze?”, aratã deputatul USR, Cristina Prunã într-o interpelare transmisã Ministerului Educatiei.
De precizat este faptul cã Universitatea din Petrosani si-a aplecat, deja, atentia asupra acestor probleme. Programele universitare au fost corelate cu cerintele de pe piata muncii, astfel cã absolventii institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului îsi pot gãsi loc de muncã si în Europa. Acelasi deputat vrea sã afle ce se va întâmpla cu populatia din Valea Jiului, dupã ce mineritul se va închide.
“Vã rog sã îmi spuneti si ce planuri, programe sau strategii existã la nivelul Ministerului Educatiei Nationale, pentru locuitorii din Valea Jiului pentru a-i ajuta pe acestia sã facã mai usor tranzitia cãtre o piatã de muncã care nu se va mai baza pe minerit?”, mai aratã deputatul. Valea Jiului este încã o zonã monoindustrialã, în ciuda eforturilor depuse de autoritãti de a atrage investitori privati. Nici turismul nu este încã o alternativã la minerit.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza