Ministerul Energiei e ferm: Minele Lonea si Lupeni se închid, iar CEH va fi divizat

296

Ministerul Energiei sustine cã nu se poate “reconsidera” problema închiderii minelor Lupeni si Lonea. Sindicalistii au propus o nouã strategie pentru Complexul Energetic Hunedoara, prin care cer închiderea pãrtilor neviabile din cadrul tuturor celor patru unitãti miniere si mentinerea pãrtilor viabile. Ministerul Energiei sustine cã nu se pune problema reconsiderãrii acestei mãsuri.

“În ceea ce priveste închiderea celor douã mine precizãm cã, prin Decizia nr. C(2016) 7719 final a Comisiei Europene în cazul “Ajutor de stat SA. 43414 (2016/N) – România”, s-a autorizat acordarea unui ajutor de stat în valoare de cca. 200.000 mii lei pentru finantarea închiderii a douã unitãti miniere, respectiv Lonea si Lupeni din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA. Prin urmare nu se mai poate pune problema reconsiderãrii acestei mãsuri”, aratã un rãspuns al Ministerului Energiei. Complexul Energetic Hunedoara este un operator a cãrei pozitie, ca producãtor de energie în cadrul SEN, este importantã, având obligatia stipulatã prin lege de a furniza Servicii tehnologice de sistem, la o valoare a puterii electrice de cel putin 500 MW.

”Pentru îndeplinirea acestui rol, compania energeticã trebuie sã se conformeze si conditiilor impuse de legislatia de mediu, respectiv reglementãrilor europene si legislatiei nationale în domeniu. Pe fondul situatiei economice critice a CEH, Ministerul Energiei a întreprins demersurile necesare pentru acordarea unui ajutor de stat (Ajutor pentru salvare în beneficiul CEH – Decizia comisiei din 21 aprilie 2015 în cazul SÃ 41318)”, aratã rãspunsul.

Potrivit ministerului, se are în vedere separarea pãrtii energetice de partea minierã. “Autoritãtile române au transmis Comisiei un plan de restructurare pentru CEH, plan care trebuie sã ia în considerare lipsa de rentabilitate a functionãrii unor instalatii vechi pe bazã de huilã si pãstrarea în functiune numai a grupurilor energetice modernizate. Se are în vedere separarea activitãtilor nerentabile de cele care pot fi profitabile si competitive pentru companie (exploatãrile miniere nerentabile fatã de grupurile energetice modernizate si eficiente). În baza analizei realizate de companie si tinând cont de prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive, s-a aprobat închiderea minelor Lonea si Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH a întocmit Planul de închidere si documentatia de finantare a costurilor de închidere pentru cele douã exploatãri miniere”, mai aratã ministerul de resort. De mentionat cã si recentul proiect al Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, supus dezbaterii publice, prevede printre alte directii strategice si modernizarea unor grupuri energetice ale companiei, astfel încât acestea sã functioneze în continuare pe baza huilei extrase din minele Vulcan si Livezeni. Investitiile din minele viabile sunt direct dependente de competitivitate.  “În ceea ce priveste investitiile în capacitãti noi pe bazã de huilã, acestea vor fi asigurate numai în conditiile în care productia de energie bazatã pe aceastã resursã energeticã poate sã-si pãstreze un nivel de competitivitate acceptabil în ansamblul  mix-ului energetic specific tãrii noastre. Vã informãm cã la nivelul Ministerului Energiei se intentioneazã elaborarea unui studiu privind oportunitatea realizãrii unei piete de capacitate a energiei, piatã prin care se asigurã disponibilitatea unor grupuri energetice bazate pe cãrbunele autohton de a produce energie electricã în conditii de sigurantã în functionare”, mai aratã ministerul.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza