Necunoasterea legii aduce prejudicii bugetului local la PETRILA!!!

549

Nestãpânirea legilor cauzeazã prejudicii bugetului local al orasului Petrila. Dupã ce o parte dintre angajati trebuie sã restituie aproape 200.000 de lei, încasati ilegal, în aceeasi situatie se aflã si consilierii locali. În perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, consilierii locali de la Petrila au încasat ilegal peste 44.000 de lei.
Curtea de Conturi aratã cã producerea “abaterii o constituie necunoasterea legislatiei specifice”.
“Din verificãrile statelor de platã a indemnizatiilor consilierilor locali, s-a constatat cã nu au fost respectate prevederile legale cu privire la stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedintã si a numãrului maxim de sedinte, în perioada octombrie 2014 – decembrie 2016. Potrivit normelor legale indemnizatia de sedintã era în cuantum de pânã la 5% din indemnizatia lunarã a primarului din luna decembrie 2013, iar numãrul maxim de sedinte lunare era de trei. Valoarea estimativã a abaterii este de 44.694 lei, reprezentând cuantumul indemnizatiilor brute acordate consilierilor locali peste nivelul legal al acestora si a contributiilor datorate de angajator aferente indemnizatiilor”, aratã raportul Curtii de Conturi.
Astfel, consilierii locali de la Petrila au încasat mai mult decât ar fi fost legal.
“În anul financiar 2016, pentru lunile ianuarie si februarie indemnizatia de sedintã a fost stabilitã si plãtitã în cuantum de 283 lei, iar începând cu lunã martie cuantumul a fost de 220 lei/sedintã. Conform prevederilor art. 34(2) din Legea nr. 393/2004, indemnizatia de sedintã este în cuantum de pânã la 5% din indemnizatia lunarã a primarului (luna decembrie 2013), iar numãrul maxim de sedinte lunare este de trei. Indemnizatia primarului, din luna decembrie 2013, este în sumã de 4409 lei, rezultând cã indemnizatia maximã de sedintã este de 220 lei, iar indemnizatia lunarã maximã a consilierilor este de 660 lei. În conformitate cu prevederile actelor normative (…), indemnizatia de sedintã în cuantum de 220 lei, este valabilã pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2016. Din verificarea statelor de platã din perioada 2014 – octombrie 2015, rezultã cã indemnizatia de sedintã plãtitã consilierilor a fost în cuantum de 257 lei.
În lunile noiembrie si decembrie cuantumul indemnizatiei de sedintã a fost de 283 lei”, mai aratã raportul.
În plus, alesii locali sunt retribuiti pentru un numãr maxim de 3 sedinte, potrivit legii, însã la Petrila acestia au fost plãtiti pentru patru sedinte în luna iulie a anului 2016.
“În luna iulie 2016 au fost plãtite 4 indemnizatii de sedintã, fatã de maximul de 3 sedinte.(…) Din situatia centralizatoare, rezultã cã entitatea a efectuat plãti cu încãlcarea prevederilor legale în sumã de 44.694 lei. Cauza producerii abaterii o constituie necunoasterea legislatiei specifice”, aratã inspectorii financiari care au constatat abaterile.
Consilierii locali de la Petrila trebuie sã returneze sumele încasate ilegal pânã la jumãtatea acestui an.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza