Noaptea minții. / Petrila pierde finanţarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru dificultăţi de ordin aritmetic. Gașca lui Jurca a greșit calculele!

776
de Cătălin DOCEA

Prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/85/5/1-107209), Primăria orașului Petrila a obținut o finanțare de 222.243,64 lei ca „Sprijin pregătitor pentru înființare Grup de Acțiune Locală (GAL) Petrila și realizare Strategie de Dezvoltare Locală (SDL)”.

De banii ăștia, în baza Ghidului Specific privind depunerea și selecția Strategiilor Locale de Dezvoltare Locală, după lecturarea și priceperea criteriilor specifice, Asociația GAL Petrila (președinte – Vasile Jurca) ar fi trebuit să elaboreze și să depună spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL). Ceea ce s-a și întâmplat.
Evaluarea preliminară s-a derulat în luna decembrie 2017 și, după cum rezultă și din documentele publicate pe website-ul fonduri-ue.ro, SDL Petrila a fost „declarată respinsă ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate”.
Pentru a conștientiza gravitatea situației, redăm întocmai doar unul dintre motivele pentru care SDL Petrila a fost considerată neeligibilă la finanțare:
„Ca urmare a răspunsului la clarificări din data de 12.12.2017, Solicitantul (GAL Petrila – n. red.) a retransmis Anexa 23 – Planul financiar, în care totalul sumelor aferente intervențiilor POCU este greșit calculat, suma corectă fiind 4.675.000 euro. Prin însumarea sumelor aferente intervențiilor POCU cu totalul sumelor aferente intervențiilor POR (2.400.000 euro), rezultă un buget total al SDL de 7.075.000 euro, depășind astfel plafonul de 7.000.000 euro”.
După contestație, retrageri și retransmiteri de acte, a venit și bomba: SDL Petrila a fost respinsă definitiv de la finanțare pentru că bugetul solicitat, chiar și după contestație, depășea cu 25.000 de euro valoarea maxim admisă, de 7.000.000 de euro. Dacă ar fi să lecturați, spre propria informare, motivele detaliate de respingere a SDL Petrila, v-ați lua cu mâinile de cap.
Potrivit Rezultatului final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală, din județul Hunedoara au fost admise la finanțare strategiile depuse de GAL Vulcan (9,30 puncte din 10 posibile) și GAL Urban Corvinia Hunedoara (8,45 puncte din 10 posibile), fiind definitiv respinse, pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, cele depuse de GAL Petrila și GAL Lupeni.

Comenteaza

Comenteaza