Orasul PETRILA statiune montana? / Masterplanul în turism – cu domeniul schiabil Sureanu – Petrila

672

Masterplanul pe turism a fost pus în dezbatere publicã. Proiectul cuprinde si statiunea montanã Sureanu – Petrila.  În cadrul proiectelor de interes local sunt incluse mai multe obiective “amenajare zonã de agrement, orasul Geoagiu”, „Schi în România, statiunea Straja, municipiul Lupeni” si „Dezvoltarea si extinderea „Domeniul Schiabil Sureanu” orasul Petrila”. Acelasi proiect masterplan noteazã si faptul cã existã un proiect cu contract de finantare aflat în derulare al Consiliului Local Petrosani, judetul Hunedoara si prevede dezvoltarea domeniului schiabil Parâng.

Dezvoltarea infrastructurii de turism si promovarea mai eficientã a patrimoniului au fãcut ca peste 2,4 milioane de turisti strãini sã fie cazati în unitãtile turistice autohtone, în anul 2016. În aceeasi perioadã, peste 8,4 milioane de turisti români au fost cazati în unitãti de primire românesti. Astfel, în anul 2016 se înregistreazã maximul istoric din perioada postdecembristã, în ceea ce priveste numãrul de turisti strãini si români cazati în unitãtile turistice. Lipsa investitiilor, a infrastructurii de transport, a unui cadru legislativ clar si unitar afecteazã cresterea calitãtii si competitivitãtii turismului românesc, sens în care se impun mãsuri de corelare a cadrului legal cu nevoile investitorilor în industria turismului, dar si cu trendul international în domeniu, astfel încât sã fie asigurat un flux ascendent de turisti.

“În acest context, existenta unui Master plan de investitii în infrastructura de turism, în concordantã cu patrimoniul si potentialul destinatiilor turistice constituie o conditie esentialã pentru crearea premiselor de dezvoltare superioarã a destinatiilor turistice din România, dar si a României ca macrodestinatie. În acest sens, în luna iulie 2017, la solicitarea Ministerului Turismului, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Turism a elaborat un studiu de cercetare privind dezvoltarea investitiilor publice în infrastructura specificã din România pentru perioada 2007-2016 si directiile principale de dezvoltare a acestora, în baza cãruia s-au fundamentat directiile de actiune în vederea dezvoltãrii investitiilor în turism. Acest document a recomandat un set de obiective specifice, a cãror realizare va avea ca efect ridicarea nivelul calitativ si cantitativ al serviciilor turistice”, aratã masterplanul lansat în dezbatere publicã.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza