Parcul National Defileul Jiului – istorie, naturã si turism

576

„Pãrintele” Parcului National Defileul Jiului, cel care a luptat ani la rând sã obtinã aceastã titulaturã pentru aria din zona noastrã, spune azi cã avem un loc, lângã noi, pe care ar trebui sã îl folosim la maxim.

Ne îndrumã sã facem turism, pentru cã aici sunt vestigii istorice si dã ca exemplu monumentul ridicat în memoria generalului Dragalina, ne invitã sã admirãm natura cu toate speciile ei de faunã si florã, dar si sã trecem prin cea mai impozantã structurã pe care o reprezintã tunelurile de cale feratã si însussi defileul sãpat de Jiu în munti.

„Parcul National Defileul Jiului este situat într-una dintre cele mai reprezentative zone ale tãrii si cuprinde parte din identitatea nationalã la cel mai înalt nivel de reprezentare. Existã o naturã sãlbaticã, pe care omul nu a reusit sã o influenteze puternic. Existã Jiul, care serpuieste la 2.000 m sub vârful Parâng. Pe lângã, este una dintre cele mai fabuloase constructii umane, calea feratã. 30 KM o strãbate serpuit prin parc, cu 900 m de tuneluri si 30 de poduri si viaducte. Acest complex se întregeste, însã, cu vestigiile din Primul Rãzboi Mondial, pentru cã acest defileu a fost martorul unor lupte care au însufletit armata noastrã si întreg poporul, pentru întregirea nationalã”, a spus Cristian Stoiculescu, Directorul Consiliului Stiintific al Parcului National Defileu Jiului, fondatorul Parcului National Defileul Jiului.

Specialistii spun cã, aproape douã decenii, s-au adunat documente si s-au fãcut studii, pentru ca acum, zona din Defileul Jiului sã fie unul dintre cele mai privilegiate parcuri naturale ale lumii. „În acest loc, pe vreo 7-8 mii de hectare, din cele 11 de hectare cât are parcul, ele fiind un punct de atractie turistic. S-a creat acest parc ca o exceptie printre parcurile europene, pentru cã aceastã dotare naturalã nu o are niciunul dintre cele din Europa. Prin suprafata de 85% care este protejatã, se încadreazã perfect în conditiile europene, care prevãd ca un parc national sã aibã minim 80% suprafatã protejatã. Ori, aici noi depãsim si ne situãm printre parcurile privilegiate ale lumii”, a mai adãugat Cristian Stoiculescu.

4-1

Parcul National Defileul Jiului a fost declarat arie protejatã în anul 2005, prin Hotãrârea de Guvern Nr. 1581 din 8 decembrie (privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 462/2001)  si are o suprafatã totalã de 11.127 ha. Aria naturalã dispune de mai multe tipuri de habitate (Pãduri dacice de fag, Pãduri aluviale, Pãduri de stejar cu carpen, Pãduri de fag, Izvoare petrifiante cu formare de travertin, dar si o serie de animale, pãsãri si insecte, ori nevertebrate. De toate acestea se ocupa rangerii, iar aria ar putea fi un punct de atractie turisticã, asa cum au sperat cei care au declarat-o astfel

Diana Mitrache

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza