Peste 600 de petrileni au beneficiat de facilitãti fiscale

571

Administratiile locale pot acorda beneficii fiscale unor categorii de contribuabili. La Petrila, peste 600 de persoane au plãtit impozit mai mic sau nu au plãtit deloc. Veteranii de rãzboi si revolutionarii au fost scutiti de la plata taxelor si impozitelor locale.

“Persoanele veterane de rãzboi si vãduvele veteranilor de rãzboi si persoanelor persecutate politic în perioada regimului comunist (scutire 100% la plata impozitului pe clãdiri si pentru impozitul pe terenul aferent, precum si la plata impozitului pe un singur autoturism) au beneficiar de aceastã facilitate 23 de persoane. Persoane “eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989” (scutire 100% la plata impozitului pe clãdiri si pentru impozitul pe terenul aferent, precum si la plata impozitului pe un singur autoturism) au beneficiat de aceastã facilitate douã persoane”, aratã raportul Primãriei Petrila.

Tot de o scutire de 100% la plata impozitului au beneficiat si 341 de persoane cu grad de handicap grav sau accentuat si cele cu invaliditate. Sunt contribuabili care au beneficiat de o scutire de 50 de procente la plata taxelor si impozitelor locale. “S-a aprobat în anul 2016 pentru persoanele fizice ale cãror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tarã ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, o reducere a impozitului pe clãdiri si teren de 50%. De aceastã facilitate au beneficiat 284 de persoane, precum si facilitãti, conform prevederilor legale pentru 3 persoane juridice”, mai aratã raportul. 653 de contribuabili petrileni au beneficiat în cursul anului 2016 de facilitãti fiscale.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza